La siderometal·lúrgia: l'esgotament del model del segle XIX. 1914-1939

De les construccions metàl·liques a les construccions mecàniques. 1914-1939

Publicitat de la marca de cotxes Hispano Suiza, a “El Mercurio”, març del 1910.

Les indústries del ferro i de l’acer han estat, en algunes àrees geogràfiques del continent europeu, autèntics sectors líders de la industrialització, amb unes taxes de creixement de la producció ben pel damunt de la mitjana. Així ho entenen Hoffmann i David S. Landes, per exemple, per a l’Alemanya de la segona meitat del segle XIX. D’altra banda, la demanda d’aquesta mena de béns augmentà més ràpidament que no pas a les...