La construcció: una gran indústria i un gran negoci

Introducció

Ciutat Badia (Cerdanyola del Vallès).

Dins de l’economia catalana del segle XX la construcció d’habitatges ha tingut un paper clau com a suport de l’establiment (concentrat) de la població, condició indispensable per al procés d’industrialització. Sense una oferta suficient d’allotjament en unes condicions mínimes d’habitabilitat, a la llarga, el procés de desenvolupament econòmic hauria estat frenat per la deficient reproducció de la força de treball (baixa productivitat) i el subconsum.

La indústria de l’edificació ha participat plenament al costat dels altres...