El paisatge vegetal dels Pirineus (territori pirenaic axial)

Els Pirineus centrals

Crestalls pirinencs culminals, orfes de vegetació o a penes colonitzats per comunitats liquèniques o per petits prats rasos en els replanets i relleixos, constel·lats de llacs, congestes i petites glaceres permanents, a la vall d’Espot amb la Maladeta al fons (Pallars Sobirà i Alta Ribagorça).

J. Nuet i Badia

Els Pirineus centrals constitueixen el fragment més alteròs i conspicu de la gran serralada pirinenca, aquell en què el relleu i el paisatge responen més inequívocament al concepte d’alta muntanya. Els Pirineus centrals catalans equivalen a una...