El paisatge vegetal de l’illa de Menorca (territori menorquí)

L’illa de Menorca és la més septentrional de les Balears pròpiament dites, és a dir de les Gimnèsies. I també, potser, la més singular de tot l’arxipèlag, en termes naturalístics. En efecte, la diversitat del seu substrat geològic i la seva supeditació climàtica als vents dominants del N confereixen al seu mantell vegetal unes característiques especials.

Fisiografia

Menorca, en conjunt, és una illa plana, majorment en la seva meitat meridional. Només al centre i al nord el relleu es fa una mica més sensible. Però les màximes cotes són molt modestes: Muntanya del Toro (358 m), s’Enclusa...