La mola de Cortes, el massís del Caroig i la serra d’Enguera

La vall del Xúquer limita el massís de la mola de Cortes pel nord, en un tram força abrupte que actualment és ocupat per tota una sèrie d’embassaments.

Rafael Paulo

La mola de Cortes, el massís del Caroig i la serra d’Enguera (1.12), entre els principals espais naturals del Sistema Ibèric.

En el territori definit pels rius Reconque-Cantabán, Xúquer i Cànyoles pot definir-se la successió de tres grans conjunts de muntanyes: la mola de Cortes, el Caroig i la serra d’Enguera. Es tracta de l’extensió de terrenys amb materials continus del Cretaci més àmplia de tot el...