Les falgueres leptosporangiades típiques

Característiques generals

Constitueixen el grup més important de falgueres actuals. Recordem que l’esporangi s’hi origina a partir d’una sola cèl·lula de l’epidermis de la fronda i que, un cop madur, la seva coberta és formada per una sola capa de cèl·lules. La immensa majoria de les leptosporangiades són isospòriques, exceptuant els ordres mésc evolucionats, que són heterospòrics. Des d’un punt de vista filogenètic, el grup de les leptosporangiades es considera més recent i evolucionat que el de les eusporangiades.

El grup comprèn els ordres de les osmundals (Osmundales), isospòriques...