Les liliàcies

Liliàcies, I. 1 All de bruixa (Allium roseum); a aspecte general amb el bulb i els bulbils (x 0,5); b detall d’una flor (x 2). 2 Escil·la (Scilla autumnalis): a aspecte general de la planta amb fruits (x 0,5); b inflorescència (x 0,5). 3 Ceba marina (Urginea maritima): aspecte general (x 0,3). 4 Llet de gallina (Ornithogalum umbel·latum): a aspecte general amb el bulb i els bulbils (x 0,5); b detall d’una flor (x 1,5). 5 Tofièldia (Tofieldia calyculata): a aspecte general de la planta (x 0,5); b detall d’una flor (x 3); c fruit (x 3).

Eugeni Sierra

És sens dubte la família més...