Comptes fiscals

“Aquest és l’inventari de tota l’honor i de totes les rendes i dels usatges que el comte de Barcelona té a Caldes [de Montbui] i als seus termes: 25 masos i 4 bordes que satisfan un cens de 65 trossos de carn i un quart i mig. A més, el comte té dos altres masos, dels quals l’escrivà Ponç en posseeix un i Santa Maria l’altre. D’aquesta honor obté dos parells de capons i tres gallines. Quan reclama la host, obté un morabatí de cada mas, llevat de tres. També en percep el delme. D’altra banda, té una farga en domini a Caldes. A part d’això rep dues parts dels plets d’aquest honor. Finalment...