Les noces del comte

En la prodigiosa expansió territorial dels comtes de Barcelona, les armes van tenir una funció secundària en comparació amb l’eficàcia que tingueren les estratègies matrimonials. La major part dels nous comtats foren adquirits gràcies als matrimonis. Mentre que en el passat els casaments havien aportat sobretot aliances i xarxes de clientela, al llarg del segle XII aquests proveïren comtats sencers i, fins i tot, un regne. L’abast d’aquesta política fou enorme: les noces del comte mai no s’havien mostrat tan conqueridores.

Escriptura de donació per la qual Bernat III de Besalú cedeix...