La forja

L’abast i els límits de la tradició historiogràfica

Canelobre arborescent o de lliri, d’autor anònim. Aquest exemplar forma part d’una parella de canelobres de ferro forjat que procedeix de l’antiga abadia benedictina de Santa Maria de Serrateix. Es pot datar al segle XV. Pertany al grup de canelobres arborescents d’ornamentació més rica, ja que combina la decoració de flors amb la de fulles. Al cimal, diversos branquillons arquejats amb sengles flors formen una copa d’arbre. De la part inferior de la tija surten tres barretes també coronades per flors, amb un tractament plàstic de...