El vidre d’ús i de prestigi

La historiografia

Copa de vidre esmaltat, d’autor anònim. Aquesta copa de vidre decorada amb esmalts mostra l’alta qualitat que van arribar a assolir les produccions de vidre catalanes durant la baixa edat mitjana. Es tracta d’un objecte de gran luxe, que cal datar probablement vers els darrers anys del segle XV. És una copa amb un dipòsit de parets atrompetades i una base plana, unida al peu per un nus esfèric lleugerament aplanat.

Hispanic Society of America, Nova York, núm. Inv. 59038

L’interès per les arts del vidre a Catalunya té l’origen els anys setanta del segle XIX...