La ceràmica

Els objectes de ceràmica, per al seu estudi, presenten dos avantatges respecte a d’altres elaborats amb materials diferents: la seva perdurabilitat en el temps i la impossibilitat de reciclar-los. Se sap del cert que part dels atuells de metall o de vidre, un cop fets malbé, es recollien, es refonien i se’n feien de nous, de manera que moltes peces antigues han desaparegut reconvertides en objectes diferents. Els materials orgànics són peribles, és a dir, es descomponen si no es conserven en unes determinades condicions ambientals. Una peça de ceràmica es pot fragmentar, pot perdre la...