La moneda

La fabricació i l’ús de la moneda

La moneda, instrument del poder

Croat d’argent de Barcelona, del regnat de Martí l’Humà (1396-1410), del tipus anomenat de la “corona caiguda”. Les monedes d’aquesta època, dissenyades amb gran precisió en els detalls, són les més originals d’entre les produïdes a la Catalunya medieval. Ø: 25 mm.

Arxiu M.Crusafont

Des de l’origen, les monedes han estat també objectes d’art. És per això que han atret la curiositat no solament dels investigadors sinó també dels col·leccionistes. Sovint es considera que les monedes són objectes destinats...