Els intercanvis amb el migdia de França

El migdia de França, Catalunya i el gòtic meridional

D’ençà que els estudiosos de l’arquitectura gòtica començaren, els anys vint del segle XX, a posar de manifest les diferències que els edificis del migdia francès presentaven respecte a les novetats tècniques i formals de l’arquitectura aixecada al nord durant els segles XII i XIII, la historiografia n’ha reivindicat, de forma progressiva, l’originalitat. Aquesta constatació ha anat acompanyada de l’interès per manifestar els paral·lelismes amb l’arquitectura gòtica de l’altre costat dels Pirineus, sobretot de Catalunya. Així, el concepte...