La recepció dels models europeus en l’arquitectura neogòtica

Sobre la definició del “gòtic modern”

El debat suscitat entorn dels models gòtics que havien d’inspirar la construcció de la façana de la catedral de Barcelona, a la dècada del 1880, revela que la revisió dels estils medievals es podia fer des de punts de vista radicalment oposats. El banquer Manuel Girona, que en promovia la construcció, havia encarregat el projecte a Josep Oriol Mestres (1815-95), però al mes de març del 1882, al claustre de la mateixa catedral, es presentà una exposició amb altres projectes que, sense cap mena de dubte, es convertí en el primer gran debat arquitectònic...