Els balls parlats

El ball de Serrallonga havia estat ben present a la Catalunya Vella. A Pardines, aquest ball parlat incorporava també l’històric bandoler, el Fadrí de Sau. La imatge data del 1921.

Arxiu Històric Comarcal de Ripoll

Ball parlat es la denominació que rep en algunes comarques de Catalunya una forma de teatre popular de carrer que es representa a les places o en el transcurs de les processons, formant part dels seguicis festius que caracteritzen les celebracions solemnes o les festes majors de les poblacions d’aquestes comarques. Els balls parlats han tingut, tradicionalment, una...