La dramatúrgia festiva

Teatre i festa

El teatre popular, en paraules de Xavier Fàbregas, és fet pel poble i per al poble, o com deia Konrad Schoell, es el que ofereix al poble –a la majoria de la població o a les capes menys privilegiades– les majors possibilitats d’identificació. No és organitzat ni representat per professionals, sinó pel poble mateix. D’una banda, hi són implicats els elements de la comunitat que, a nivell amateur i voluntariós, executen l’espectacle; i de l’altra, el públic que, en tant que comunitat, el legitima i en participa.

La dramatúrgia popular, intensament vinculada a la festa, és...