Tipus i models de danses tradicionals

Els balls descobreixen aspectes de la societat que els balla, i n’expliquen la moral, les relacions socials, les formes artístiques, etc. El ball és una expressió comunitària, feta en la comunitat i per a ella. És també un gran aparador per al lluïment, l’exhibició personal o de grup. Joan Soler i Amigó ho assenyala: “El ball i la dansa són l’expressió corporal personal i comunitària més plena, de festa i alegria, de dol, de propiciació, de representació, de joc, de gatzara, íntimament lligada amb la gestualitat, la música i el ritme.” En definitiva: la dansa explica, ensenya, mostra, celebra...