Bibliografia general sobre l’escultura moderna

Bibliografia

  • Ainaud de Lasarte, J.: «El Renacimiento, el Barroco y el Neoclásico», dins Cataluña. Tierras de España, II, Barcelona, 1978, pàg.79-91.
  • Ainaud, J. ; Gudiol, J. ; Verrié, F. P.: Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona, 2 vol. , Madrid, 1947.
  • Alcolea Gil, S.: «El Renaixement. L’època del Barroc (1625-1775). El segle XIX», dins L’Art a Catalunya (Col. Dolça Catalunya, vol. I. ), Barcelona, Ed. Nauta, 1983.
  • Alcolea Gil, S.: «Arquitectura del Renaixement i del Barroc», dins Artcatalà. Estat de la qüestió, Barcelona, 1984, pàg.239-251.
  • Alcolea Gil, S.: Escultura...