Bibliografia sobre la il·lustració de manuscrits a Catalunya

Fonts i documents

  • Anzizu, E.: Fulles històriques del Reial monestir de Santa Maria de Pedralbes, Barcelona, 1897.
  • Hernando, J.: Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV, 2 vol, Barcelona, Fundació Noguera (textos i documents), 1995.
  • Junyent i Subirà, E.: Diplomatari i escrits literaris de l’abat i bisbe Oliba (a cura d’Anscari M. Mundó), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1992.
  • Madurell i Marimon, J. M.: «El arte en la comarca Alta de Urgel», dins Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol. IV, 1946.
  • Madurell i Marimon, J. M.: «Manuscritos trescentistas y...