El gòtic trescentista en la il·lustració de manuscrits. Del segon gòtic lineal a l’italianisme

Sense negar excepcionalitat a les miniatures del segle XI, ni oblidar la brillantor del gòtic internacional, cal advertir que, en conjunt, la darreria del segle XIII i, sobretot, els episodis de la primera meitat del segle XIV, defineixen el millor moment de la il·lustració de manuscrits a Catalunya. La progressiva ampliació del regne, amb les conquestes de Mallorca i València, i la consolidació de la Corona catalanoaragonesa oferí una bona base per donar entrada als més innovadors i brillants components d’una cultura gòtica en expansió. Aviat es percep la fluïdesa amb què s’inseriren les...