L’eclosió italianitzant en la il·lustració de manuscrits

Com hem vist, des de l’inici del gòtic es pot parlar d’elements italians en la cultura pictòrica catalana. Tanmateix, la fesomia heterogènia de les primeres experiències i la seva derivació de l’italobizantinisme del segle XIII no porten a definir el triomf de la renovació italiana fins més endavant, ja avançat el segle XIV. La fi dels anys vint i sobretot la dècada dels anys trenta foren els moments clau del nou itinerari plàstic que progressivament desplaçà l’estil lineal, però que durant una etapa llarga convisqué amb les seves darreres iniciatives. Les personalitats de Ferrer i Arnau Bassa...