Els llibres il·lustrats del gòtic internacional

Les darreres dècades del segle XIV assenyalen un període de renovació de l’estil italianitzant que desemboca en la implantació de l’anomenat gòtic cortès o internacional. En el camp de la il·lustració les obres de la Catalunya del 1400 són, des d’un punt de vista global, tant esplèndides com heterogènies. És innegable que en aquesta etapa es realitzen miniatures de primer ordre, vinculades a la monarquia (Breviari del rei Marti) o a bisbats i capítols catedralicis (Missal de santa Eulàlia, Pontifical de Girona), però també és veritat que la cohesió del moment italianitzant passa per un període...