Les segones generacions del gòtic internacional. La fi del llibre il·luminat

Cap als anys 1435-50 podem afirmar que el llibre mimat català va deixar enrere els seus episodis més creatius i brillants. En el moment de transformació que associem a les segones generacions del gòtic internacional i a l’entrada dels millors corrents pictòrics dels Països Baixos, encara val la pena d’assenyalar l’interès més que notable d’un Llibre d’hores relacionat amb el taller de Bernat Martorell. Aquest llibre, que mostra l’arribada dels segons temps de l’estil, més que no pas la norma, és l’excepció. Es podrien recordar també alguns col·leccionistes i l’arribada de grans llibres forans...