Bibliografia sobre la pintura del segle XIX

Bibliografia general

  • Ainaud de Lasarte, J.: «Arte: el Renacimiento, el Barroco y el Neoclásico», dins Catalunya (Tierras de España, II), Barcelona, Madrid, 1978.
  • Alcolea Gil, S.: «La Renaixença i els seus reflexos en l’art català», dins La Renaixença, Barcelona, 1986.
  • Alcolea, S. ; Garriga i Riera, J. ; Coll i Mirabent, I.: Pintures de la Universitat de Barcelona. Catàleg, Barcelona, 1980.
  • Argan, G. C.: El arte moderno, València, 1975.
  • Arias de Cossio, A. M.: «Del Neoclasicismo al Modernismo. Pintura», dins Historia del Arte Hispánico, vol.5, Madrid, 1979.
  • Benezit, E.: Dictionnair...