Bibliografia sobre l’escultura contemporània

Bibliografia general, segles XIX i XX

 • Alcolea Gil, S.: «La Renaixença i els seus reflexos en l’art català», a La Renaixença, Barcelona, 1986.
 • Alcolea Gil, S. ; Alcolea Blanch, S.: Escultura Catalana del segle XIX. Del Neoclassicisme al Realisme (catàleg d’exposició), Barcelona, 1989.
 • Alcoy, R.: El cementiri de Lloret de Mar. Indagacions sobre un conjunt modernista, Lloret de Mar, 1990.
 • Alfonso, L.: «El Arte en Barcelona. La escultura», a La Ilustración española y americana, suplement al núm. XLVII, (Madrid, 22-XII-1886), pàg.379; suplement al núm. VI, (Madrid, 11-1887), pàg.118-119.
 • Altés i Aguiló, F. X.: L’Església Nova de Montserrat (1560-1592-1992), Barcelona, 1992.
 • Amades, J.: El Pessebre, Barcelona, 1935.
 • L’Avantguarda de l’escultura catalana (catàleg d’exposició), Barcelona, 1989.
 • Avantguardes a Catalunya 1906-1939 (catàleg d’exposició), Barcelona, 1992.
 • Barral i Altet, X. (dir.): L’Art de la victòria. Belles Arts i franquisme a Catalunya, Barcelona, 1996.
 • Bassegoda, B.: Las estatuas de Barcelona, Barcelona, 1903.
 • Benet, R.: La escultura moderna y contemporánea, Barcelona, 1949.
 • Benezit, E.: Dictionaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, París, 1952.
 • Berga i Boix, J.: L’Art a Olot en el segle XIX, Olot, 1954.
 • Blay, M.: El monumento público, Madrid, 1910.
 • Bozal, V.: «La Escultura», dins Historia del Arte, vol. II, Barcelona, 1983.
 • Bozal, V.: «Pintura y escultura españolas del siglo XX (1900-1939)», dins Summa Artis. Historia general del Arte, vol. XXXVI, Madrid, 1992.
 • Bozal, V.: «Pintura y escultura españolas del siglo XX (1939-1990)», dins Summa Artis. Historia general del Arte, vol. XXXVII, Madrid, 1993.
 • Calzada, A. ; Pàmies, A.: «Els Tallers de Sants», dins Olot-Misión, núm.814, Olot, 3-IX-1971.
 • Camon Aznar, J.: «La escultura en la plenitud de su volumen. Visión estética de la escultura al aire libre», dins Revista de Ideas Estéticas, Madrid, 1955.
 • Castells Peig, A.: L’art sabadellenc, Sabadell, 1961.
 • Cid Priego, C.: «La decoración de la Casa Lonja de Barcelona», dins Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol. VI, Barcelona, VII-VIII de 1948.
 • Ciervo, J.: «Los monumentos conmemorativos de Barcelona. Su dedicación y emplazamiento», dins Barcelona Atracción, núm. XXXI, Barcelona, 1949.
 • Cirici, A.: «La decoración ochocentista catalana en barro cocido», dins Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, Barcelona, 1944.
 • Cirici, A.: El arte modernista catalán, Barcelona, 1951.
 • Cirici, A.: L’escultura catalana, Palma de Mallorca, 1957.
 • Cirici, A.: L’art català contemporani, Barcelona, 1970.
 • Cirici, A.: La estética del franquismo, Barcelona, 1977.
 • Corredor-Matheos, J.: El arte catalán desde 1961, Barcelona, 1977.
 • Corredor-Matheos, J.: «La segona meitat del segle XX», dins Història de l’Art Català, vol. IX, Barcelona, 1996.
 • Cortés, J.: Setanta anys de vida artística barcelonina, Barcelona, 1980.
 • Cuéllar i Bassols, A.: Els «Sants» d’Olot, Olot, 1985.
 • Curet, F.: «Monumentos inéditos», dins Diario de Barcelona, Barcelona, 12-VIII-1959.
 • DDAA: Artistes gironins (1800-1900), Girona, 1974.
 • DDAA: Barcelona. Espais i escultures (1982-1986), Barcelona, 1987.
 • DDAA: «El Modernisme», dins Història de la Cultura Catalana, vol. VI, Barcelona, 1995.
 • DDAA: «El Noucentisme», dins Història de la Cultura Catalana, vol. VII, Barcelona, 1996.
 • DDAA: Els Sants d’Olot (catàleg d’exposició), Olot, Barcelona, 1991.
 • DDAA: Exposició Universal de Barcelona. Llibre del centenari.1888-1988, Barcelona, 1988.
 • DDAA: L’Art Català, 2 vol. , Barcelona, 1958.
 • DDAA: Millenum. Història i Art de l’Església Catalana, Barcelona, 1989.
 • DDAA: «Naturalisme, Positivisme i Catalanisme», dins Història de la Cultura Catalana, vol. V, Barcelona, 1994.
 • DDAA: «Romanticisme i Renaixença», dins Història de la Cultura Catalana, vol. IV, Barcelona, 1995.
 • El Noucentisme. Un projecte de modernitat (catàleg d’exposició), Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1994.
 • Elias, F.: L’escultura catalana moderna, Barcelona, vol. I, 1926; vol. II, 1928.
 • Elias de Molins, A.: Diccionario biográfico y bibliográfico de artistas y escritores catalanes del siglo XIX, Barcelona, 1889.
 • Escultura Española 1900-1936 (catàleg d’exposició), Madrid, 1985.
 • Fabre, J.: Guia d’escultures al carrer, Girona, 1981.
 • Fabre, J. ; Huertas, J. M. ; Bohigas, P.: Monuments de Barcelona, Barcelona, 1984.
 • Fontbona, F.: La crisi del modernisme artístic, Barcelona, 1975.
 • Fontbona, F.: «Del Neoclassicisme a la Restauració, 1808-1888», dins Història de l’Art Català, vol. VI, Barcelona, 1983.
 • Fontbona, F. ; Miralles, F.: «Del Modernisme al Noucentisme, 1888-1917», dins Història del l’Art Català, vol. VII, Barcelona, 1985.
 • Fontbona, F.: «La pintura i l’escultura en el marc de l’Exposició. El preludi d’una etapa d’esplendor», dins Barcelona. Metròpolis mediterrània, Barcelona, 1988, pàg.122-128.
 • Freixa, M.: El Modernismo en España, Madrid, 1986.
 • Galí, M.: Artistes catalans a Mèxic. Segles XIX i XX, Barcelona, 1993.
 • García Martín, M.: Relleus escultòrics de Barcelona, Barcelona, 1983.
 • García Martín, M.: Estatuària pública de Barcelona I, Barcelona, 1984.
 • García Martín, M.: Estatuària pública de Barcelona II, Barcelona, 1985.
 • García Martín, M.: Estatuària pública de Barcelona III, Barcelona, 1986.
 • Gaya Nuño, J. A.: Escultura española contemporánea, Madrid, 1957.
 • Gaya Nuño, J. A.: «Arte del siglo XIX», dins Ars Hispaniae, vol. XIX, Madrid, 1966.
 • Giralt, J. M.: «Una indústria de sempre: l’estatuària religiosa», dins La Garrotxa, núm.1874, Olot, 1975, pàg.9-11.
 • Golferichs, M.: «La estatuaria en Cataluña. Siglo XIX», dins Barcelona Atracción, núm.197, Barcelona, 1927.
 • González Díaz, A: «El cementerio español en los siglos XVIII y XIX», dins Archivo Español de Arte, XLIII, Madrid, 1970.
 • Grabolosa, R.: Olot en les arts i en les lletres, Barcelona, 1974.
 • Güell, E.: Sobre algunos escultores catalanes, Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, Barcelona, 1960.
 • Infiesta Monterde, J. M.: Un siglo de escultura catalana, Barcelona, 1975.
 • Jardí, E. (dir.): L’art català contemporani, Barcelona, 1972.
 • Jardí, E.: Les arts plàstiques a Catalunya en el segle XIX, Palma de Mallorca, 1973.
 • Jardí, E.: «Els corrents artístics vuitcentistes», dins Història de Catalunya, vol. V, Barcelona, 1978.
 • Jardí, E.: El noucentisme, Barcelona, 1980.
 • Jardí, E.: Els moviments d’avantguarda a Barcelona, Barcelona, 1983.
 • Jiménez Placer, F.: «La pintura y la escultura españolas de la segunda mitad del siglo XIX», dins Historia del Arte Labor, vol. XV, Barcelona, 1944.
 • Jiménez Placer, F.: «El Arte Neoclásico y Romántico Español», dins Historia del Arte Labor, vol. XIV, Barcelona, 1948.
 • Marès Deulovol, F.: Dos siglos de enseñanza artística en el principado, Barcelona, 1964.
 • Marín Medina, J.: La escultura española contemporánea, 1800-1978. Historia y evaluación crítica, Madrid, 1978.
 • Martín González, J. J.: «La escultura en el Museo de Arte del siglo XIX», dins Goya, núm.104, Madrid, 1971.
 • Martín González, J. J.: Las claves de la escultura, Barcelona, 1986.
 • Martín González, J. J.: El monumento conmemorativo en Espana (1875-1975), Valladolid, 1996.
 • Martinell, C.: «A través d’una centúria d’escultura catalana», dins Revista de Catalunya, núm.4, Barcelona, X-1924.
 • Martinell, C.: La Escuela de la Lonja en la vida artística barcelonesa, Barcelona, 1951.
 • Martinell, C.: L’antic gremi d’escultors de Barcelona, Valls, 1956.
 • Masriera Manovens, F.: La fundición de bronces de arte a cera perdida, Barcelona, 1902.
 • Masriera Manovens, J.: El arte de cincelar, Barcelona, 1906.
 • Masriera Manovens, F.: La escultura monumental de Barcelona, Barcelona, 1931.
 • Miralles, F.: «L’època de les avantguardes, 1917-1970», dins Història de l’Art Català, vol. VIII, Barcelona, 1983.
 • Moreno, S.: La escultura en la Casa Lonja de Barcelona. Neoclasicismo y Romanticismo académico, Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona, 1983.
 • Ossorio i Bernard, M.: Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX, Madrid, 1868-69.
 • Pardo Canalis, E.: Escultores del siglo XIX, Madrid, 1951.
 • Pardo Canalis, E.: «Proyecto de monumentos conmemorativos en Madrid de 1820 a 1936», dins Archivo Español de Arte, Madrid, 1953, pàg.215-235.
 • Pardo Canalis, E.: Escultura neoclásica española, Madrid, 1958.
 • Pérez Reyes, C.: Del Neoclasicismo al Modernismo. Escultura, Madrid, 1979.
 • Permanyer, Ll.: Barcelona, un museu d’escultures a l’aire lliure, Barcelona, 1991.
 • Perucho, J.: Obres completes, VII: Crítica d’art, Barcelona, 1993.
 • Portela Sandoval, F. J.: Historia de la escultura: Neoclasicismo y siglo XIX, Madrid, 1973.
 • Portela Sandoval, F. J.: «El camino americano de los escultores españoles en los siglos XIX y XX», dins VI Congreso Español de Historia del Arte, Universitat de Santiago de Compostel·la, 1989.
 • Pujiula, J.: «Crisi i reconversió a les fàbriques de sants», dins Revista de Girona, núm.130, Girona, 1988, pàg.43-48.
 • Pujiula, J.: «Els sants d’Olot», dins Punt Diari, Girona, 2-IV-1991.
 • Ràfols, J. F.: Diccionario biográfico de artistas de Cataluña, Barcelona, 1953.
 • Ràfols, J. F.: Modernismo y modernistas, Barcelona, 1949. (Traducció catalana: Modernisme i modernistes, Barcelona, 1982.)
 • Ramírez de Lucas, J.: «Barcelona, ejemplo escultórico para Madrid», dins Arquitectura, XI/50, 1963.
 • Reyero, C. ; Freixa, M.: Pintura y escultura en España, 1800-1910, Madrid, 1995.
 • Rincón Lazcano, J.: Historia de los monumentos de la villa de Madrid, Madrid, 1909.
 • Rosenblum, R. ; Janson, H. W.: El Arte del siglo XIX, Madrid, 1993.
 • Salvador Prieto, S.: La escultura monumental en Madrid, calles, plazas y jardines públicos, Madrid, 1990.
 • Sampelayo, J. H.: Estatuas de escritores, Madrid, 1970.
 • Subirachs i Burgaya, J.: «Monuments commemoratius de Barcelona», dins Avui, Barcelona, 31-X-1982, pàg.26.
 • Subirachs i Burgaya, J.: L’Escultura commemorativa a Barcelona fins al 1936, Barcelona, 1986.
 • Subirachs i Burgaya, J.: «El monumentalisme estatuari a la Barcelona pre-modernista», dins Miscel·lània d’homenatge a Josep Benet, 1991.
 • Subirachs i Burgaya, J.: «L’escultura catalana del segle XIX. Entre el Romanticisme i el Realisme», dins Afers. Fulls de recerca i pensament, vol. VIII, núm.15, Catarroja, 1993, pàg.175-186.
 • Suñol, J.: La moderna escultura, Madrid, 1882.
 • Tintó Sala, M.: «Notas para un catálogo de los monumentos conmemorativos, fuentes histórico-artísticas, esculturas decorativas de la ciudad de Barcelona», dins Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, Barcelona, 1965, 1966, 1969 i 1970.
 • Torres Balbas, L.: «Los monumentos conmemorativos», dins Arquitectura, vol. III, 1920, pàg.166-172.
 • Trenc Ballester, E.: «L’art català de la Restauració. El decenni 1880-1890», dins Recerques, núm.15, Barcelona, 1984, pàg.161-174.
 • Triadó, J. R.: «Les comandes d’art que generà la construcció de la Universitat de Barcelona», dins Elies Rogent i la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1988.
 • Triadó, J. R.: «Escultura Catalana del segle XIX. Reflexions a una exposició», dins Revista de Catalunya, núm.38, Barcelona, II-1990.
 • Triadó, J. R.: Arte en Cataluña, Madrid, 1994.
 • Verdaguer i Illa, M. C.: L’escultura a Olot. Diccionari biogràfic d’autors, Olot, 1987.
 • Wittkower, R.: La escultura: procesos y principios, Madrid, 1980.

Bibliografia sobre neoclassicisme, romanticisme i realisme

 • Alcolea Gil, S.: «Nuevas obras del escultor A. Solà», dins Diario de Barcelona, Barcelona, 20-II-1965, pàg.17.
 • Alcolea Gil, S.: «Sobre la etapa barcelonesa de A. Solà», dins Archivo Español de Arte, vol. XXXIX, núm.153, Madrid, 1966, pàg.89-91.
 • Alcolea Gil, S.: Ramon Amadeu (1745-1821), Barcelona, 1992.
 • Almeda, M.: «El monumento al general Álvarez de Castro», dins Revista de Gerona, Girona, 1880.
 • Arrau Barba, J.: «Necrología de Damián Campeny», dins Nòmina de 1910-1911, Real Acadèmia de Ciencias y Artes de Barcelona, 1911.
 • Baiarola: «Andreu Aleu», dins La Veu de Catalunya, Barcelona, 1929.
 • Baiarola: «Exposició homenatge a Vallmitjana», dins La Veu de Catalunya, Barcelona, 23-X-1929.
 • Balari Jovany, J.: «Comentari a la necrologia de Arrau sobre Campeny», dins La Renaixença, vol. II, Barcelona, 1878.
 • Barrio Ogayar, M.: «Un escultor español en Roma: Antonio Solá», dins Archivo Español de Arte, vol. XXXIX, núm.153, Madrid, 1966, pàg.51-83.
 • Bassegoda, B.: Lluís Vermell, escultor i pintor de retrats, Barcelona, 1922.
 • Batlle, J.: «Bocets escultòrics de Damià Campeny i de Ramon Padró», dins Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, Barcelona, IX-1931.
 • Bellalta Collet, J.: Notas biográficas sobre la personalidad del insigne Campeny, Barcelona, 1906.
 • Buigas Monravà, G.: Monumento Cristóbal Colón, Barcelona, 1882.
 • Bulbena Estrany, E.: Ramon Amadeu, Barcelona, 1927.
 • Bulbena Estrany, E.: «El mestre Amadeu, figurista de pessebres, 1745-1821», dins Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, Barcelona, VI-1931.
 • Capdevilla, C.: «Joan Roig i Solé, 1852-1909. Exposició homenatge», dins Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, Barcelona, VII-1933.
 • Capdevilla, M.: «La reedificación del monumento a Prim», dins Diarío de Barcelona, Barcelona, 10-III-1946.
 • Capmany: «Casa de la Ciutat de Barcelona. Cimal escultòric de la façana nova», dins Gaseta de les Arts, Barcelona, 1925.
 • Carreras Candi, F.: «Una bella obra del neoclasicismo barcelonés: el surtidor de Hércules», dins Las Noticias, 21-II-1922.
 • Castellví Toda, J.: El escultor mataronés Damián Campeny y Estrany, Comisión pro centenario Campeny, Mataró, 1955.
 • Català Roca, P.: «Andreu Aleu i Teixidor», dins Destino, núm.1527, Barcelona, 12-XI-1966, pàg.26.
 • Cid Priego, C.: «Historia de algunos proyectos monumentales barceloneses de época neoclásica», dins Anales de los Museos de Arte de Barcelona, vol. IV, Barcelona, 1946.
 • Cid Priego, C.: «Problemas acerca de la Casa Lonja. Decoración, escultura, pintura», dins Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, Barcelona, 1948.
 • Cid Priego, C.: «Una obra maestra del neoclasicismo español. La Lucrecia muerta de Damián Campeny», dins Arte Español, Madrid, 1952.
 • Cid Priego, C.: «El paso del Santo Sepulcro del gremio de revendedores de Barcelona. Obra de Damián Campeny», dins Archivo Español de Arte, Madrid, 1953.
 • Cid Priego, C.: «Damián Campeny, artista mitológico», dins Goya, Madrid, 1956-1957.
 • Claudio Girbal, E.: «Necrologia. Don Juan Figueras y Vila», dins Revista de Gerona, vol. VI, núm. II, Girona-II-1882, pàg.33-40.
 • Crexell, J.: El monument a Rafael Casanova, Barcelona, 1985.
 • «Descripción de la Estatua del Rey N. S. colocada en la plaza del Real Palacio de Barcelona», dins Diario de Barcelona, núm.320, Barcelona, 17-XI-1831, pàg.2578-2579 (s. n.).
 • Domènech i Montaner, Ll.: «Lo monument a Clavé», dins La Renaixença, any V, vol. I, núm.10, Barcelona, 28-II-1875.
 • Elias, F.: La vida de Damià Campeny, Barcelona, 1938.
 • Favà, M.: «La construcció del monument a Colom (1). Rius i Taulet va ser durament criticat pel cost de l’obra», dins Avui, Barcelona, 26-XI-1981, pàg.8.
 • Favà, M.: «La construcció del monument a Colom (i 2). Per manca de diners no es pogué inaugurar quan s’obrí l’Exposició», dins Avui, Barcelona, 27-XI-1981, pàg.8.
 • Fernández More, A.: Monumento a don Antonio López, Barcelona, 1884.
 • Flama: «El monument a Jaume I a Mallorca», dins Gaseta de les Arts, núm.68, Barcelona.
 • Folch, Ll.: «En Venanci Vallmitjana», dins D’Ací d’Allà, vol. IV, núm.10, Barcelona, 1919.
 • Folch i Torres, J.: «Una obra de Damià Campeny, l’escultor neoclàssic pel gremi de revenedors de Barcelona», dins Gaseta de les Arts, núm.56, Barcelona, 1926.
 • Folch i Torres, J.: «Domingo Talarn (1813-1901), escultor, santero y pesebrista», dins Destino, núm.907, Barcelona, 25-XII-1954, pàg.28-29.
 • Fontbona, F.: «Antonio Solà: Busto de Pio VII y Blasco de Garay», dins Obras Selectas, Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, 1992.
 • Furio, V.: Dels anys que visqué a Mallorca l’escultor Adrià Ferran, Palma de Mallorca, 1922.
 • Galtes, M.: «Las esculturas del Parque de Montjuïch», dins Barcelona Atracción, Barcelona, 1935.
 • Garrut i Roma, J. M.: «Conmemorando dos centenarios. Damián Campeny, artista del pesebre. Juan Planella, arquitecto del belén», dins Boletín de la Asociación de Pesebristas de Barcelona, núm.9, Barcelona, 1956.
 • Garrut i Roma, J. M.: «El escultor Damián Campeny», dins Divulgación Histórica de Barcelona, vol. X, Barcelona, 1959.
 • Girbal Nadal, E. C.: «Necrología. Don Juan Figueras y Vila», dins Revista de Gerona, vol. VI, núm. II, Girona, II-1882, pàg.33-40.
 • Iglésies, J.: L’escultor Joan Roig Solé, 1835-1918, Reus, 1955.
 • L’Escultor Andreu Aleu i Teixidó. Notes biogràfiques, Barcelona, 1930.
 • Manjarres, J. de: Reseña necrológica del escultor barcelonés Manuel Vilar y Roca, Barcelona, 1861.
 • Manjarres, J. de: «Proyecto de un monumento a Colón», dins Arte en España, vol. II, 1863.
 • Marès Deulovol, F: El escultor Damián Campeny Estrany en el centenario de su muerte, Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, Barcelona, 1956.
 • Marès Deulovol, F.: «El escultor Juan Roig Solé», dins Ensayo, núm.6, Barcelona, 1956.
 • Martinell, C.: «El monumento a Colon cumple ochenta años», dins La Vanguardia, Barcelona, VI-1968.
 • Masriera i Manovens, J.: «Rossendo Novas», dins L’Avenç, 2a p. , III, núm.2, Barcelona, 28-II-1891, pàg.39-43.
 • Masriera i Manovens, F.: «Jeroni Sunyol», dins D’ací i D’allà, Barcelona, IV-1918.
 • Masriera i Manovens, F.: «Josep Reynés i Gurguí», dins Gaseta de les Arts, núm.53, Barcelona, 1926.
 • Melendreras, J. L.: «Un monument madrileny, obra del gironí Joan Figueras», dins Revista de Girona, núm.162, Girona, 1-II-1994, pàg.56-59.
 • Mestre i Noe, F.: Biografia de Josep A. Santigosa i Vestraten. Escultor, metge i pintor, Tortosa, 1923.
 • Mestres i Borrell, F.: Manuel Fuxà, 1850-1927, Academia Provincial de Bellas Artes de Barcelona, Barcelona, 1928.
 • Miret, O.: «El monumento a Colon», dins Barcelona Atracción, Barcelona, 1927.
 • Monumento levantado en esta ciudad y dedicado al Excmo. Sr. D. Antonio López y López, Barcelona, 1884.
 • Morant i Clanxet, J.: Estàtua i monument a Roger de Llúria, Tarragona, 1989.
 • Moreno, S.: «Esculturas de A. Soláen México», dins El Noticiero Universal, núm.25340, Barcelona, 15-XI-1967, pàg.13.
 • Moreno, S.: El escultor Manuel Vilar, Mèxic, 1969.
 • Moreno, S.: Copiador de cartas de Manuel Vilar, Mèxic, 1979.
 • NOVES (Exposició d’esbossos presentats al concurs per a una estàtua eqüestre del general Prim), dins L’Avenç, la p. I, núm.4, Barcelona, 15-II-1882, pàg.31.
 • NOVES (Exposició de projectes per al monument a Colom, instal·lada al Museu Martorell), dins L’Avenç, 1a p. , I, núm.2, Barcelona, 15-I-1882, pàg.15.
 • NOVES (Inauguració a València del monument a Jaume I, obra d’Agapit Vallmitjana, quan les condicions sanitàries ho permetran), dins L’Avenç, 2a p. , II, núm.8, Barcelona, 31-VIII-1890, pàg.199.
 • NOVES (Nomenament de l’escultor J. Sunyol com a acadèmic de l’Academia de Bellas Artes de San Fernando), dins L’Avenç, 1a p. , I, núm.9, Barcelona, VI-1882, pàg.86.
 • NOVES (Notícia de diferents millores fetes a València, entre les quals, la inauguració d’una estàtua del rei En Jaume, d’Agapit Vallmitjana), dins L’Avenç, 2a p. , III, núm.7, Barcelona, 31-VII-1891, pàg.224.
 • O[choa], E. de: «Estatua de Miguel de Cervantes Saavedra», dins El Artista, vol. I, Madrid, 1835, pàg.205-206.
 • Oller, N.: «Lo concurs d’esculpturas pera’l monument Colon», dins L’Avenç, la p. , II, núm.15, Barcelona, VI-1883, pàg.197-202.
 • Orduña Viguera, E.: Agapito Vallmitjana Abarca, Madrid, (s. d.).
 • Orduña Viguera, E.: Manuel Fuxà, Madrid (s. d.).
 • Orduña Viguera, E.: Venancio Vallmitjana, Madrid (s. d.).
 • Oriol Bernadet, J.: «Visita al taller de José Bover», dins Boletín Enciclopédico de Nobles Artes, any I, núm.79, Barcelona, 1-VI-1846.
 • Padró i Llussà, C.: «Ramon Padró i Pijoan», dins Miscellanea Barcinonensia, any XV, núm.45, Barcelona, 1976, pàg.69-70.
 • Palau Claveras, A.: «Venus y Cupido. Grupo en yeso del Museo de Arte de Catalunya, obra de Antonio Solá», dins Archivo Español de Arte, vol. XIV, Madrid, 1941, pàg.456-460.
 • Pardo Canalis, E.: «Damián Campeny, escultor de cámara», dins Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, LIV, Madrid, 1950, pàg.237-246.
 • Pardo Canalis, E.: «La casa y la biblioteca del escultor Antonio Solá», dins Revista de Ideas Estéticas, vol. XXV, núm.100, Madrid, 1967, pàg.249-272.
 • Pardo Canalis, E.: «El monumento sepulcral de O’Donnell», dins Goya, núm, 95, Madrid, 1970, pàg.284-287.
 • Permanyer, Ll.: «La plaza de Medinaceli o la duda», dins La Vanguardia, suplement dominical, Barcelona, 27-XI-1988.
 • Pirozzini, C.: Campeny. Su vida y sus obras. Estudio crítico-biográfico, Barcelona, 1883.
 • Ràfols, J. F.: «Torquat Tasso i Nadal», dins Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, Barcelona, V-1935, pàg.157-160.
 • Revilla, M. G.: «Manuel Vilar», dins Biografías de artistas, Obras Completas, vol. V, Mèxic, 1892.
 • Riera i Mòra, A.: «Damià Campeny: Una revisió biogràfica i bibliogràfica de l’escultor mataroní», dins Revista de Catalunya, núm.51, Barcelona, IV-1991, pàg.91-107.
 • Riera i Mòra, A.: «La carrera acadèmica de l’escultor Antoni Solà», dins Revista de Catalunya, núm.88, Barcelona, IX-1994, pàg.67-88.
 • Rius Serra, J.: «El grupo Daoíz y Velarde de Antonio Solá», dins Archivo Español de Arte, vol. XX, Madrid, 1947, pàg.335-338.
 • Rodríguez Codolá, M.: Venancio Vallmitjana, Madrid, 1913.
 • Rodríguez Codolá, M.: «Els escultors Vallmitjana», dins Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, Barcelona, 1936, pàg.136.
 • Rodríguez Codolà, M.: Venancio y Agapito Vallmitjana Barbany, Barcelona, 1947.
 • Rue, A.: «Los monumentos del Parque de la Ciudadela», dins Barcelona Atracción, Barcelona, 1931, pàg.99.
 • Soler Álvarez, E. A.: «Andreu Aleu i Teixidó, escultor tarraconense», dins Diario Español, Tarragona, 8 i 9-VIII-1979.
 • Subirachs i Burgaya, J.: «Una obra progressista a la Barcelona del segle XIX: El monument a Galceran Marquet», dins Espais, núm.28, Barcelona, III-IV-1991, pàg.45-49.
 • Subirachs i Burgaya, J.: «Ramon Padró i Andreu Aleu, dos escultors catalans del segle XIX vinculats a la comarca del Baix Llobregat», dins Materials del Baix Llobregat, núm.1, 1994, pàg.54-59.
 • Subirachs i Burgaya, J.: L’escultura del segle XIX a Catalunya, Barcelona, 1994.
 • Subirachs i Burgaya, J.: «D’Antoni Solà a Miquel Blay. L’aportació dels artistes catalans a l’escultura pública de la capital d’Espanya», dins Els catalans a Espanya, Barcelona, 1996.
 • Visconti, P. E.: Daoiz e Velarde, gruppo colossale scolpito del Cav, Antonio Solá, Roma, 1830.
 • Yxart, J.: «Inauguración del monumento a Clavé», dins La Ilustración Artística, núm.362, Barcelona, XII-1888, pàg.394-395.

Bibliografia sobre modernisme i noucentisme

 • Agrasot, R.: Agustín Querol, Madrid (s. d.).
 • Aguilera, E. M.: José Clará. Su vida, su obra, su arte, Barcelona, 1967.
 • Ainaud i Escudero, J. F.: «Manolo Hugué: exposició antològica», dins Revista de Catalunya, núm.44, Barcelona, IX-1990, pàg.99-103.
 • Alcántara, F.: Agustín Querol: El monumento a los Sitios de Zaragoza, Madrid (s. d.).
 • Alcolea Gil, S.: «En el centenario de José Llimona», dins Diario de Barcelona, Barcelona, 1964.
 • Apel·les Fenosa (catàleg d’exposició), Barcelona, 1983.
 • Apel·les Fenosa. Obres del Fons d’Art de la Generalitat de Catalunya (catàleg d’exposició), Barcelona, 1989.
 • Benet, R.: «A la memòria d’Antoni Riba», dins La Veu de Catalunya, Barcelona, 22-II-1932.
 • Benet, R.: «Assaig crític de conjunt de l’obra de Josep Llimona», dins La Veu de Catalunya, Barcelona, 10-III-1934.
 • Benet, R.: «Josep Llimona, President de la Junta de Museus», dins Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, Barcelona, 1934.
 • Benet, R.: El escultor Manolo Hugué, Barcelona, 1942.
 • Blanch, M.: Manolo, Barcelona, 1972.
 • Capdevila, C.: «L’obra artística de Josep Llimona», dins Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, Barcelona, 1934.
 • Casamartina i Parassols, J.: Marian Burguès. Un terrisser que va fer història, Sabadell, 1993.
 • Casanovas, M.: L’escultura catalana, Barcelona, 1917.
 • Casellas, R.: «La estatua del Greco por Reynés», dins La Vanguardia, Barcelona, 30-VIII-1898.
 • Centenari Rafael Solanic (1895-1995), Barcelona, 1995.
 • Clarà i la seva època. Escultura, pintura, dibuix i documentació. Centenari del naixement de l’artista (1878-1978) (catàleg d’exposició), Barcelona, 1978.
 • Clarasó, E.: Notes viscudes, Barcelona, 1934.
 • Clarasó, N.: Clarasó, Barcelona, 1982.
 • Cogniat, R.: Apel·les Fenosa, Barcelona, 1977.
 • Corredor-Matheos, J.: L’escultura de Joan Rebull, Barcelona, 1991.
 • Cortés, J.: «El escultor Miguel Blay (1866-1936)», dins La Vanguardia, Barcelona, 9-X-1966.
 • Domenech, R.: Miguel Blay, Madrid (s. d.).
 • Domenech, R.: Agustín Querol, Madrid, 1921.
 • El escultor Julio Antonio. Ensayos de aproximación, Tarragona, 1993.
 • Enric Casanovas (catàleg d’exposició), Barcelona, 1984.
 • Enric Casanovas. (A la recerca d’una Ben Plantada no nascuda) (catàleg d’exposició), Girona, 1989.
 • Escalas, M. ; Infiesta, J. M. ; Monedero, M.: Josep Llimona y Joan Llimona, vida y obra, Barcelona, 1977.
 • Exposición de esculturas. Julio Antonio (1889-1919) (catàleg d’exposició), Madrid, 1970.
 • Exposició homenatge a Joaquim Claret (catàleg d’exposició), Olot, 1979.
 • Fàbrega i Colom, J.: Fidel Aguilar (1894-1917) (catàleg d’exposició), Girona, 1972.
 • Fidel Aguilar (un noucentista gironí) (catàleg d’exposició), Girona, 1991.
 • Folch i Torres, J.: «L’exposició Casanovas», dins La Veu de Catalunya, núm.98, Pàgina artística, Barcelona, 2-XI-1911.
 • Folch i Torres, J.: «L’art d’en Josep Llimona», dins Gaseta de les Arts, núm.1, Barcelona, 1924.
 • Fontbona, F.: «Esteve Monegal, artista noucentista (1888-1970)», dins D’Art, núm.1, Barcelona-IV-1972, pàg.87-100.
 • Fontbona, F.: «L’escultura postmodernista: Emili Fontbona», dins Estudios Pro-Arte, núm.1, Barcelona, 1975, pàg.10-30.
 • Francés, J.: «En memoria de Agustín Querol, 1863-1909», dins Academia, núm.10, 1960.
 • Francés, J.: «Necrología: En memòria de Agustín Querol», dins Boletín de la Academia de San Fernando, vol.10, Madrid, 1960.
 • Freixa, M.: «La escultura funeraria en el modernismo catalán», dins Fragmentos, núm.3, Madrid, 1984, pàg.41-56.
 • Gaya Nuño, J. A.: J. Clarà, Barcelona, 1948.
 • Gil, R.: Agustín Querol, Madrid, 1910.
 • Infiesta, J. M.: Clarà, Barcelona, 1979.
 • Infiesta, J. M.: Julio Antonio, Barcelona, 1988.
 • Ismael Smith. Precursor del Noucentisme (catàleg d’exposició), Barcelona, 1989.
 • Jardí, E.: «L’escultor Enric Clarasó (1857-1941)», dins Avui, Barcelona, 27-VI-1982.
 • Jassans, J. S.: «Parlem d’escultura amb motiu de Julio Antonio», dins Revista de Catalunya, núm.99, Barcelona, IX-1995, pàg.65-86.
 • Jori, R.: Josep Clarà, Barcelona, 1926.
 • Josep Viladomat Escultures (catàleg d’exposició), Manlleu, 1989.
 • Jou i Mirabent, D.: L’escultor Pere Jou, Sitges, 1991.
 • Lewis, E. A.: «Eusebi Arnau», dins Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, vol. III, núm.28, Barcelona, setembre de 1933, pàg.276-278.
 • Leymarie, J.: Apel·les Penosa, Ginebra, 1993.
 • Maillol, 1861-1944 (catàleg d’exposició), Barcelona, 1979.
 • Manolo Hugué (catàleg d’exposició), Barcelona, 1990.
 • Martí Llauradó. Escultures (catàleg d’exposició), Barcelona, 1993.
 • Monturiol, T.: «Josep Berga i Boix, un escultor desconegut», dins Revista de Girona, núm.143, Girona, XI-XII-1990, pàg.50-51.
 • Orduña Viguera, E.: Eusebio Arnau, Madrid (s. d.).
 • Orduña Viguera, E.: José Campeny, Madrid (s. d.).
 • Orduña Viguera, E.: Oslé hermanos, Madrid (s. d.).
 • Pérez Comendador, E.: «El escultor D. Miguel Blay y su época», dins Acadèmia, núm.24, Madrid, 1967, pàg.11.
 • Pla, J.: Enric Casanovas, Barcelona, 1920.
 • Pla, J.: Vida de Manolo contada per ell, Sabadell, 1928.
 • Pla, J.: Josep Granyer. L’home i el seu art, Barcelona, 1962.
 • Pla, J.: «Josep Granyer, artista», dins Revista de Catalunya, núm.23, Barcelona, X-1988, pàg.93-113.
 • Puig Gairalt, R.: «La pintura i l’escultura en l’arquitectura moderna», dins Arquitectura i Urbanisme, núm.13, Barcelona, VIII-1936.
 • Rafael Solanic. Exposició Homenatge (catàleg d’exposició), Foment de les Arts Decoratives, Barcelona, 1984.
 • Rafael Solanic. Escultor (catàleg d’exposició), l’Hospitalet de Llobregat, 1996.
 • Ràfols, J. F.: «L’escultor Riba i Garcia», dins El Matí, Barcelona, 20-V-1932.
 • Rebull (catàleg d’exposició), Barcelona, 1982.
 • Ricard Guinó. Escultures i dibuixos (1890-1973) (catàleg d’exposició), Girona, 1992.
 • Ricomà Vendrell, F. X. ; Ricomà Vallhonrat, R. M.: Julio Antonio. Catàleg de dibuix i escultura, Fons del Museu d’Art Modern, Tarragona, 1989.
 • Rodríguez Codolà, M.: «Miquel Blay», dins Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, Barcelona, 1936, pàg.81-88.
 • Roig i Queralt, F.: Salvador Martorell, La Canonja, 1988.
 • Rucabado, R.: «L’art dels germans Llimona», dins Vell i Nou, I, Barcelona, pàg.145-158.
 • Sala i Giralt, C.: Miquel Blay, un gran mestre de l’escultura moderna, Olot, 1981.
 • Salcedo Miliani, A.: Julio Antonio, 1889-1919, Tarragona, 1997.
 • Sànchez i Ferré, J.: Maillol, Barcelona, 1991.
 • Sànchez Vilanova, Ll.: Joan Borrell Nicolau escultor. Biografia, La Pobla de Segur, 1987.
 • Saperas, M.: «Los escultores Miguel y Luciano Oslé», dins Diario de Barcelona, Barcelona, 23-X-1970.
 • Schaub-Koch, E.: Borrell Nicolau. Escultor-estatuario, Barcelona, 1953.
 • Selva i Vives, J.: L’escultor Joan Rebull, Reus, 1960.
 • «Taller y saloncillo del escultor José Campeny», dins La Ilustración Artística, núm.542, 16-V-1892, pàg.312.
 • Torrent Orri, R.: «Miguel Blay», dins Revista de Gerona, núm.33, Girona, 1965.

Bibliografia sobre les primeres avantguardes i la guerra civil

 • Aguilera Cerni, V.: Julio González, Barcelona, 1973.
 • Alborch, C. (dir.): Julio González. Las colecciones del IVAM, València, 1989.
 • Àngel Ferrant (catàleg d’exposició), Barcelona, 1981.
 • Anguera, J.: Gargallo, París, 1979.
 • Art contra la guerra. Entorn del Pavelló espanyol a l’Exposició Internacional de París de 1937 (catàleg d’exposició), Barcelona, 1986.
 • Bellew, P.: Calder, Barcelona, 1969.
 • Català, P.: «L’escultor Felip Coscolla», dins Meridià, Barcelona, 26-XI-1938, pàg.4.
 • Cirici, A.: Gargallo i Barcelona, Barcelona, 1975.
 • Courtrhion, P.: L’oeuvre complet de Pablo Gargallo, París, 1973.
 • DDAA: Gargallo i Barcelona, Barcelona, 1975.
 • Dupin, J.: Miró escultor, Barcelona, 1972.
 • Gargallo, 1881-1981. Exposició del Centenari (catàleg d’exposició), Barcelona, 1981.
 • Jouffroy, A. ; Teixidor, J.: Miró sculptures, París, 1973.
 • Julio González. Escultures i dibuixos (catàleg d’exposició), Barcelona, 1980.
 • Leandre Cristòfol. Obres 1933-1980 (catàleg d’exposició), Barcelona, 1989.
 • Lipman, J. (ed.): Calder’s Circus, Nova York, 1972.
 • Miró escultor (catàleg d’exposició), Barcelona, 1986.
 • Perucho, J.: «Àngel Ferrant i l’escultura actual», dins Obres completes, VII: Crítica d’art, Barcelona, 1993.
 • Perucho, J.: «Ramon Marinel·lo», dins Obres completes, VII: Crítica d’art, Barcelona, 1993.
 • Seghers, P. ; Cabanne, P.: Clavé, Barcelona, 1988.
 • Spies, W.: Esculturas de Picasso. Obra completa, Barcelona, 1971.
 • Subirachs i Burgaya, J.: «L’escultura i la guerra», dins Serra d’Or, núm.437, Barcelona, V-1996, pàg.30-32.
 • Teixidor, J.: Eudald Serra, Barcelona, 1979.

Bibliografia sobre l’escultura sota el franquisme

 • Andreu Alfaro (catàleg d’exposició), València, 1991.
 • Andreu Alfaro: Abstracció i realitat (catàleg d’exposició), Manresa, 1995.
 • Borràs, M. Ll.: Villèlia, Barcelona, 1974.
 • Campos, J.: The sculpture of José de Creeft, Nova York-Londres, 1972.
 • Centenari Enric Monjo (1895-1995), Barcelona, 1995.
 • Centenari Frederic Marès (1893-1993), Barcelona, 1993.
 • Centenari Innocenci Soriano Montagut (1893-1993), Barcelona, 1993.
 • Centenari Maria Llimona (1894-1994), Barcelona, 1994.
 • Cirlot, L.: Subirachs, Barcelona, 1990.
 • Corberó a la Tecla (catàleg d’exposició), l’Hospitalet de Llobregat, 1994.
 • Corredor-Matheos, J.: Subirachs, Barcelona, 1975.
 • Crespo, A.: La escultura de Quera Tisner, Madrid, 1964.
 • Emília Xargay.50 anys d’art (catàleg d’exposició), Girona, 1989.
 • Enric Monjo. Escultor (catàleg d’exposició), Barcelona, 1995-1996.
 • Ernest Maragall. Escultor, Barcelona, 1984.
 • Fita.50 anys d’art integrat (catàleg d’exposició), Barcelona, 1994.
 • Fita. Art religiós, Girona, 1997.
 • Fontserè, C.: L’aventura humana de Josep de Creeft (catàleg d’exposició), Barcelona, 1980.
 • Gauthier, M.: Enrique Monjo. Vida y obra, Vilassar de Mar, 1968.
 • Gili Torra, G.: Marcel Martí, Barcelona, 1965.
 • Giralt-Miracle, D.: Marcel Martí, Barcelona, 1986.
 • Jardí, E.: Subirà-Puig o el latido de la madera (catàleg d’exposició), Barcelona, 1978.
 • Jerque , V.: Andreu Alfaro, València, 1992.
 • Josep Cañas. Escultures (catàleg d’exposició), Barcelona, 1992.
 • Leoncio Quera Tísner. Exposición homenage (catàleg d’exposició), Girona, 1964.
 • Maragall, J. A.: Frederic Marès, Sabadell, 1986.
 • Moisès Villèlia. Escultura (catàleg d’exposició), Barcelona, 1983.
 • Perucho, J.: «Aulèstia, o l’exploració de l’invisible», dins Obres Completes, VII: Crítica d’art, Barcelona, 1993.
 • Perucho, J.: «L’art de Xavier Corberó», dins Obres Completes, VII: Crítica d’art, Barcelona, 1993.
 • Rodríguez Aguilera, C. ; Iriarte, J.: Emília Xargay. Obra pública, 1967-1991, Barcelona, 1991.
 • Salcedo Millani, A.: «Manuel Cabré i Ernest Maragall, dos artistes catalans a Veneçuela», dins Revista de Catalunya, núm.94, Barcelona, III-1995, pàg.49-67.
 • Santos Torroella, R. ; Cirlot, J. E.: Marcel Martí. Esculturas, Barcelona, 1974.
 • Subirachs i Burgaya, J.: L’escultura commemorativa a Barcelona, 1936-1986, Barcelona, 1989.
 • Torres Monsó. Escultura (1942-1990) (catàleg d’exposició), Girona, 1990.
 • Xavier Corberó: The catalan opening (catàleg d’exposició), Nova York, 1989.