Bibliografia sobre l’escultura contemporània

Bibliografia general, segles XIX i XX

  • Alcolea Gil, S.: «La Renaixença i els seus reflexos en l’art català», a La Renaixença, Barcelona, 1986.
  • Alcolea Gil, S. ; Alcolea Blanch, S.: Escultura Catalana del segle XIX. Del Neoclassicisme al Realisme (catàleg d’exposició), Barcelona, 1989.
  • Alcoy, R.: El cementiri de Lloret de Mar. Indagacions sobre un conjunt modernista, Lloret de Mar, 1990.
  • Alfonso, L.: «El Arte en Barcelona. La escultura», a La Ilustración española y americana, suplement al núm. XLVII, (Madrid, 22-XII-1886), pàg.379; suplement al núm. VI, (Madrid, 11-1887), pàg.118-119.
  • ...