El federalisme

Aquest mapa localitza els estats dotats d’una estructura territorial composta (estats federals i regionals), així com els de caràcter unitari que presenten alguns elements de descentralització administrativa (no municipal). En termes generals, el federalisme es refereix a l’organització territorial d’una comunitat política en la qual existeixen dues esferes de govern que combinen els principis d’autogovern i de govern compartit. La idea bàsica és que diferents col·lectivitats polítiques s’uneixin a través de l’establiment d’un pacte (el terme federalisme deriva del terme llatí foed...