L’armamentisme

Aquest mapa representa les informacions referides a la construcció i comerç internacional d’armes. Malgrat la manca d’informació per a molts estats, es pot apreciar la importància significativa d’aquest capítol encara a l’actualitat. Els Estats Units són els principals exportadors de gran armament, només amb la competència de la Unió Europea; cal destacar, però, que molts estats exporten armes individuals, les més emprades a la major part de guerres (vegeu el mapa Les guerres).

A final del 1988, M. Gorbacˇov anuncià que abans del 1991, l’URSS reduiria unilateralment 500.000...