La solució de conflictes

Aquest mapa vol reflectir l’estat de la qüestió del que s’anomena solució de conflictes internacionals en el període 1945-1999.

En la seva representació s’han utilitzat diversos criteris, ja que el terme conflicte es pot emprar amb relació a multiplicitat de situacions.

Com a punt de partida, s’han pres dos elements de base en concepte de criteri seleccionador: el de la violència i el de la dimensió internacional, que operen, per l’objectiu plantejat, conjuntament. La violència amb què es desenvolupa un conflicte significa que té o ha tingut episodis d’ús de la força armada...