Les guerres

En aquest mapa s’han marcat els conflictes armats més importants esdevinguts des del final de la Segona Guerra Mundial. En cada cas s’esmenta el nom més corrent, juntament amb els anys d’inici i acabament formal de les hostilitats. Solament es consignen les guerres pròpiament dites, entre bàndols estructurats i amb una certa entitat reconeguda deixant de banda, per tant, nombrosos fets violents, cops d’estat, guerrilles, terrorismes i revolucions que han marcat aquesta època, malgrat que hagin pogut ocasionar mals seriosos. Els períodes indicats són els de més activitat, que en...