D'Hipòcrates fins a Haeckel

L’ecologia és una disciplina científica jove, que fins el 1866 ni tan sols no tenia nom: fou llavors que el biòleg alemany Ernst Haeckel, deixeble de Darwin, batejà així “la ciència de l’economia, els costums, les formes de vida, les relacions vitals externes dels organismes”, en les primeres pàgines del primer volum de la seva “Generelle Morphologie der Organismen”, un llibre que no tractava precisament d’ecologia.

A diferència de la majoria de les ciències tal com es troben formalitzades avui, l’ecologia no és el fruit de la progressiva diferenciació i especialització d’un determinat camp...