L'evolució del planeta Terra

De la història remota a l’estructura actual

Abans de parlar de la història de la biosfera cal parlar de la història del seu suport físic, el planeta Terra. Cal parlar de la seva estructura. Cal parlar de la tectònica de plaques, que determina la configuració i la distribució de continents i oceans, més variable que no pensem al llarg dels temps geològics i d’enormes conseqüències per a les condicions climàtiques i ambientals a què es troben sotmesos els organismes. Cal parlar del modelatge de l’escorça terrestre pels agents atmosfèrics i orgànics, que també contribueix a la diversificació i...