El funcionament ecològic de la taigà

El paper fonamental de l’estrat arbori

L’estrat arbori té un paper fonamental als ecosistemes de la taigà; de fet, la biomassa que representa supera amb escreix la de totes les altres plantes i animals junts. Sota les seves capçades, les coníferes creen un medi molt especial, caracteritzat per l’ombra intensa, la humitat elevada, una menor expressió de les fluctuacions tèrmiques i un afebliment del vent. Aquest medi es diferencia marcadament dels espais oberts sense cobricel arbori.

La preeminència i el diacronisme dels arbres

L’ambient específic del bosc no és favorable per a la vida...