La fauna i el poblament animal de la taigà

La vida animal a la taigà

Factors com la llarga durada de l’hivern i la brevetat de l’estiu tenen una importància cabdal per a l’existència dels animals de la taigà, ja que la supervivència durant els llargs i nivosos hiverns del bioma resulta particularment crítica. El temps és fred i humit durant tot l’any, però a l’hivern, en molts llocs, la gruixuda capa de neu dificulta enormement la mobilitat i impedeix que molts pobladors de la taigà accedeixin a l’aliment. En algunes regions del Quebec, per exemple, en aquesta estació poden arribar a caure fins a 5 m de neu.

L’origen del

...