Ramon Margalef: una ciència escindida

Els plantejaments teòrics (reconeixement de l’ecosistema com a integració total d’organismes i medi, èmfasi en la importància de la informació —mesura de l’organització— i de la història evolutiva com a trets definitoris de tot ecosistema, etc.) que fonamenten la pràctica científica de Ramon Margalef probablement tenen més d’holístics que de reduccionistes. Ell, però, rebutja les discussions estèrils entre partidaris d’uns i altres enfocaments i considera més útil l’acostament de posicions, sempre que no caiguin en exclusivismes.

Qualsevol consideració de l’ecologia teòrica condueix a...