Bibliografia general del romànic de la Ribagorça

 • Abad y Lasierra, Manuel: Discurso sobre la dotación y confirmación del real monasterio de Nuestra Señora de Alaón, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid s.d
 • Abad y Lasierra, Manuel: Visita a Alaón, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid 1772-73
 • Abad y Lasierra, Manuel: Colección, en especial vols. II, VI i XV, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid 1772-82
 • Abad y Lasierra, Manuel: Catálogo de manuscritos de la Real Academia de la Historia, ms., Madrid 1780-1800
 • Abad y Lasierra, Manuel: Descripción del Sacramentarlo de Roda, dins España Sagrada vol. XLVII, Madrid 1850
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: El comte Bernat de Ribagorça i la llegenda de Bernardo de Carpio, dins Estudios dedicados a Menéndez Pidal, vol. 3, Madrid 1951, pàgs. 464-487
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Origen y proceso de consolidación de la diócesis ribagorzana de Roda, “Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón” (Saragossa 1952), vol. V, pàgs. 7-82
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia, vol. III, Els comtats de Pallars i Ribagorça, 2 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona1955
 • Abbad Ríos, Francisco: El románico en Cinco Villas, tesi doctoral, núm. VI, Institución “Fernando el Católico” (CSIC) de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza 1954
 • Actes de la Junta de Museus, 1922, Barcelona
 • Actes de la Junta de Museus, 1924, Barcelona
 • Actes de la Junta de Museus, 1932, Barcelona
 • Actes del capítol de la catedral de Lleida, vol. 119, Arxiu Capitular de Lleida, 1918-1923
 • Adell i Gisbert, Joan-Albert: L’arquitectura romànica, Els Llibres de la Frontera, Barcelona 1987
 • Adell i Gisbert, Joan-Albert: Arquitectura alt-medieval a Catalunya: una definició del tipus monàstic i canonical dels segles IX al XII, tesi doctoral inèdita, UPC, Barcelona 1991
 • Adell, Joan-Albert - Riu, Eduard: Formes d’urbanisme, implantació d’esglésies i feudalisme a les valls altes del comtat de Pallars, dins “X Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Cultures i medi de la prehistòria a l’edat mitjana. Homenatge al professor Jean Guilaine. 10-12 de novembre de 1994. Puigcerdà i Osseja”, Institut d’Estudis Ceretans, Puigcerdà 1995, pàgs. 625-629
 • Adquisions del Museu Episcopal de Vic, “Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans” (Barcelona), vol. IV (1911-12), pàgs. 702-703
 • L’adquisició de la col·lecció Plandiura, (per J. Borralleras), “Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona” (Barcelona), vol. II, núm. 19 (1932), pàgs. 353-395, Publicacions de la Junta de Museus
 • Agud, Manuel: El señorío de Concas (Benasque), Sant Sebastià 1951
 • Aguiló, Paz: (vegeu Bonet Correa, 1982)
 • Aguiló, Paz: El mueble clásico español, Madrid 1987
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: Capa pluvial del llamado Temo de San Valero, dins La seda en la liturgia, Colegio del Arte Mayor de la Seda, Barcelona 1952
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: La sculpture polychrome catalane, “L’Oeil”, vol. I, núm. 4, pàgs. 33-39. 1955
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: España. Pinturas románicas, col·l. “Unesco de Arte Mundial”, núm. 7, París 1957
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: Pinturas españolas románicas, Barcelona 1962a
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: Pintura románica catalana, Barcelona 1962b
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: Spanish frescoes of the romanesque period, Unesco Art Book. Moissac et les monastères catalans, “Moissac et l’Occident au XI siècle. Actes du Colloque International de Moissac”. 1962c
 • Ainaud i de Lasarte, Joan:Pittura spagnola dall periodo romanico a El Greco, Bèrgam 1964
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: Art roman catalan. Peintures sur bois, col·l. “Petite Encyclopédie de l’Art”, París 1965
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: Museo de Arte de Cataluña, col·l. “El mundo de los museos”, Madrid 1967
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: La devise des rois de Grenade sur un tissu hispano-mauresque, “Bulletin du CIETA” (Lió 1970), núm. 32, pàg. 18
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: Art romànic. Guia, Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1973
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: Descubrimiento de importantes pinturas románicas en Boí, “La Vanguardia” (Barcelona 1977), 29 de maig
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: Museo de Arte de Cataluña. Arte Románico, dins Grandes Pinacotecas. Museos de España, ed. Orgaz, Madrid 1980
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: Fragments de pintura mural romànica, dins Restauracions. Art medieval de les terres de Lleida (segles XI al XV), Lleida 1981, pàgs. 9-13
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: La fascinació del romànic, dins La pintura catalana, vol. I, Editions d’Art Albert Skira-Carroggio, Ginebra- Barcelona 1989
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: Les col·leccions de pintura romànica del Museu Nacional d’Art de Catalunya, “Butlletí del MNAC” (Barcelona 1993), any I, núm. 1, pàgs. 57-69
 • Ainaud de Lasarte, J. - Held, H.: La pintura románica, col·l. “Historia Visual del Arte”, ed. Vicens Vives, Barcelona 1967
 • Album de la sección arqueológica de la Exposición Universal de Barcelona, Asociación Artístico-arqueológica, Barcelona 1889
 • Alcolea i Gil, Santiago: Artes decorativas en la España cristiana, dins Ars Hispaniae, vol. XX, ed. Plus Ultra, Madrid 1958
 • Alcolea i Gil, Santiago: Lérida y su provincia, col·l. “Guías artísticas de España”, ed. Aries, Barcelona 1966
 • Alcolea, S. - Sureda, J.: El romànic català. Pintura, ed. Juventud, col·l. “Vullpellac”, núm. 1, Barcelona 1975
 • Alexander, J.J.G.: The Decorated Letter, Nova York 1978
 • Altisent i Jové, J.B.: El Pontifical de Roda, “Analecta Sacra Tarraconensia” (Barcelona 1926), vol. II, pàgs. 523-551
 • Álvaro Zamora, M.I.: Artes decorativas, dins Introducción general al arte, ed. Istmo, col·l. “Fundamentos”, núm. 64, Madrid 1980
 • Álvaro Zamora, M.I.: La techumbre de Castro (Huesca), dins “Actas del II Simposio Internacional de Mudejarismo: Arte”, Terol 1982
 • Amades, Joan: Folklore de Catalunya. Rondallística, Barcelona 1950
 • Amador, R.: Trofeos militares de la Reconquista. Estudio acerca de las enseñas musulmanas del Real Monasterio de los Huelgas y la catedral de Toledo, Madrid 1893
 • Anglès, Higini: Còdex musical de las Huelgas, Barcelona 1931
 • Anglès, Higini: La música a Catalunya fins al segle XIII, Barcelona 1935
 • Anthony, Edgar W.: Romanesque Frescoes, Princeton University Press, New Jersey 1951
 • Araguas, Philippe: Les châteaux des marches de Catalogne et Ribagorce (950-1100), “Bulletin Monumental” (París 1979), núm. CXXXVII, pàgs 205-224
 • Araguas, Philippe: Les châteaux d’Arnau Mir de Tost. Formation d’un grand domaine féodal en Catalogne au milieu du Xlème siècle, dins “Actes du 106e Congrès National des Sociétés Savantes (Perpignan 1981)”, CNRS, París 1983, pàgs. 61-76
 • Arco y Garay, Ricardo del: Guia artística y monumental de Huesca y su provincià. Osca 1910
 • Arco y Garay, Ricardo del: La pintura mural en el Alto Aragón, “Vell i Nou” (Barcelona 1919a), any V, núm. 93, 15 de juny, pàgs. 223-232 + làm. pàg. 221
 • Arco y Garay, Ricardo del: La pintura mural en el Alto Aragón, “Vell i Nou” (Barcelona 1919b), any V, núm. 94, 1 de juliol, pàgs. 243-256 + làm. pàg. 241
 • Arco y Garay, Ricardo del: Comentarios a una crítica. Mas sobre pintura mural en el Alto Aragón, “Vell i Nou” (Barcelona 1919c), any V, núm. 99, 15 de setembre, pàgs. 343-345
 • Arco y Garay, Ricardo del: Comentarios a una crítica. Mas sobre pintura mural en el Alto Aragón, “Vell i Nou” (Barcelona 1919d), any V, núm. 100, 1 d’octubre, pàgs. 372-374
 • Arco y Garay, Ricardo del: Comentarios a una crítica. Mas sobre pintura mural en el Alto Aragón, “Vell i Nou” (Barcelona 1919e), any V, núm. 101, 15 d’octubre, pàgs. 390-392
 • Arco y Garay, Ricardo del: Comentarios a una crítica. Mas sobre pintura mural en el Alto Aragón, “Vell i Nou” (Barcelona 1919f), any V, núm. 102, 1 de novembre, pàgs. 411-413
 • Arco y Garay, Ricardo del: Comentarios a una crítica. Mas sobre pintura mural en el Alto Aragón, “Vell i Nou” (Barcelona 1919g), any V, núms. 103-105, 15 de desembre, pàgs. 439-446
 • Arco y Garay, Ricardo del: Esmaltes aragoneses, “Vell i Nou” (Barcelona 1920a), any I, núm. 6, pàgs. 186- 199
 • Arco y Garay, Ricardo del: Huesca en el siglo XII, dins “Actes del II Congrés d’història de la Corona d’Aragó”, pàgs. 307-461. 1920b
 • Arco y Garay, Ricardo del: Monumentospoco conocidos: la ex catedral de Roda, “Boletín de la Sociedad Espafiola de Excursiones” (Madrid 1923), vol. XXXI, pàgs. 28-43
 • Arco y Garay, Ricardo del: La pintura mural en Aragón, “Boletín de la Sociedad Espa-nola de Excursiones” (Madrid 1924), vol. XXXII, pàgs. 221-237
 • Arco y Garay, Ricardo del: Aragón. Geografia, historia, arte, ed. V. Campo y Comp., Osca 1931
 • Arco y Garay, Ricardo del: Catàlogo monumental de Espana. Provincià de Huesca, 2 vols., CSIC - Instituto Diego de Velàzquez, Madrid 1942
 • Arco y Garay, Ricardo del: Escudos heràldicos de las ciudades y villas de Aragón, “Ar-gensola” (Osca 1950), núm. 18, pàgs. 101-142
 • Arco y Garay, Ricardo del: Fundaciones monàsticas en el Pirineo aragonès, “Príncipe de Viana” (Pamplona 1952), núm. 48-49
 • Arenas de Pablo, Juan J.: Los puentes en la Baja Edad Media, “Tecnologia y Sociedad. Las grandes obras públicas en la Europa Medieval. XXII Se-mana de Estudiós Medievales. Estella 1995”, Pamplona 1996, pàgs. 111-151
 • Armengol, Pere: El Museo Arqueológico del Seminario de Lérida, “Esperanza. Revista mensual del Seminario Ilerdense” (Lleida 1933a), 25 d’abril, pàgs. 75-91
 • Armengol, Pere: Museo Arqueológico del Seminario de Lérida, Imprenta Mariana, Lleida 1933b
 • Armengol, Pere: Museo Arqueológico del Seminario de Lérida. Catàlogo, “Esperanza. Revista mensual del Seminario Ilerdense” (Lleida 1936), 25 d’abril, pàgs. 83-86
 • Armengou, J.M.: La troballa de noves pintures romàniques a Boi, “Catalunya Comtal” (Barcelona 1978), núm. 1, pàgs. 7-12
 • Arroyo-Illera, F.: El dominio territorial del obispado de Roda (siglos XI y XII), “Hispània Sacra” (Madrid 1969), núm. 22
 • L’Art Catalan à Paris, Musée National du Jeu de Paume, Musée National de Maisons-Laffitte, Generalitat de Catalunya, Conselleria de Cultura (Comitè de Paris de l’Exposition d’Art Catalan du Xe au Xve siècle), Mourlot Frères Imprimeurs, París 1937
 • El Arte en Espana. Exposición Internacional de Barcelona, Imprenta de E. Subirana, Barcelona 1929-30
 • El arte romànico. Catàlogo. Exposición organizada por el Gobierno espanol bajo los auspicios del Consejo de Europa, Barcelona i Santiago de Compostel·la 1961
 • Artinano, Pedró Antonio: Catàlogo de la Exposición de los tejidos espanoles anteriores a la introducción del jacquard, Madrid 1917
 • Asúa, Miguel de: El mueble en la historia, Madrid 1930
 • Avril, F.: L’enluminure romane dans l’ancien comte de Toulouse, dins De Toulouse a Trípoli. La puissance toulousaine au Xile. siècle (1080-1208), Tolosa de Llenguadoc 1989
 • Avril, F. - Barral, X. - Gaborit, D.: Le monde roman. Le temps des croisades, París 1982
 • Avril, F. - Barral, X. - Gaborit, D.: Le monde roman. 1060-1220, vol. II, Univers des Formes, París 1983
 • Avril, F. - Stirnemann, P.D.: Manuscrits enluminés d’origine insulaire, VHè-XXè siècle, París 1987
 • Aynsa, Francisco Diego de: Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquísima ciudad de Huesca, Osca 1619
 • Azcàrate Ristori, José M.: Monumentos espanoles. Catàlogo de los declarados Histórico-Artísticos, vol. II, Instituto Diego de Velàzquez, CSIC, Madrid 1954 (2a ed. ampliada i revisada)
 • Azcàrate Ristori, José M.:El protogótico hispànico, discurs d’entrada a la Real Acadèmia de Bellas Artés de San Fernando, Madrid 1974
 • Azcàrate Ristori, José M.: Artegótico en Espana, ed. Càtedra, col·l. “Manualesde Arte”, Madrid 1990
 • Balaguer, Federico: Eantova, clave de Ribagorza, “Cruzado Aragonès” (Barbastre 1955), 27 de novembre
 • Balaguer, Federico: Ramiro II y la diòcesis de Roda, “Estudiós de Edad Media de la Corona de Aragón” (Saragossa 1962), vol. VII, pàgs. 39-72
 • Balanza Pérez, M.: Esquema geogràfico de Ribagorza en los siglos XI y XII, “Je-rónimo Zurita” (Saragossa 1964), núm. 16-18, pàgs. 7-26
 • Balari i Jovany, Josep: Orígenes históricos de Cataluna, 2 vols., Barcelona 1899 (reed. 1964)
 • Bango Torviso, Isidro G.: Alta Edad Media. De la tradición hispanogoda al Romànico, ed. Sílex, col·l. “Introducción al arte espanol”, vol. 2, Madrid 1989
 • Baraut i Obiols, Cebrià: Els documents de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, “Ur-gellia” (la Seu d’Urgell 1979-93), II (1979), anys 805-980, pàgs. 7-145; III (1980), anys 981-1010, pàgs. 7-166; IV (1981), anys 1010-1035, pàgs. 7-186; V (1982), anys 1036-1050, pàgs. 7-158; VI (1983), anys 1051-1075, pàgs. 7-243; VII (1984-85), anys 1076-1092, pàgs. 7-218; VIII (1986-87), anys 1093-1100, pàgs. 7-150; IX (1988-89), anys 1101-1150, pàgs. 7-312; X (1990-91), anys 1151-1190, pàgs. 7-349; XI (1992-93), anys 1191-1200, pàgs. 7-160
 • Baraut i Obiols, Cebrià: Les actes de consagracions d’esglésies de l’antic bisbat d’Urgell (segles IX-XII), Societat Cultural Urgel·litana, la Seu d’Urgell. Barcelona Restaura. Catàleg de l’exposició, Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1980, 1986
 • Barral i Altet, Xavier: L’iconographie de caractère synthétique et monumental inspi-rée de l’Apocalypse dans l’art médiéval d’Occident (IXe-XIIIe siècles), dins L’Apocalypse de Jean, pàgs. 200-201, Ginebra 1979
 • Barral i Altet, Xavier: Un fragment de tympan roman, un chapiteau et quelques sculp-tures provenant du monastère de Sant Joan de les Abadesses (Catalogne), “Gesta” (Nova York 1979a), vol. XVIII/2, pàgs. 15-25
 • Barral i Altet, Xavier: Els mosaics de paviment medievals a Catalunya, Artestudi Edicions, Barcelona 1979b
 • Barral i Altet, Xavier: La catedral romànica de Vic, Artestudi Edicions, Barcelona 1979*
 • Barral i Altet, Xavier: L’art pre-romànic a Catalunya (segles IX-X), Edicions 62, Barcelona 1981
 • Barral i Altet, Xavier - Sureda, Joan: La època de los monasterios. La plenitud del romànico, dins Historia del arte espanol (dir. per J. Sureda), vol. IV, Planeta - Lunwerg, Barcelona 1995
 • Barraquer i Roviralta, Gaietà: Las casas de religiosos en Cataluna durante el primer tercio del siglo XIX, 2 vols., Imprenta de J.Altés y Alabart, Barcelona 1906
 • Barrau Dihigo, J.: Note sur le Còdex de Meyà, “Revue des bibliothèques” (París 1921)
 • Barriga I Planas, J.R.: La consagració episcopal en el Pontifical de Roda (Osca), “Analecta Sacra Tarraconensia” (Barcelona 1965), vol. XXXVIII, pàgs. 3-59
 • Barriga I Planas, J.R.: El ritu del baptisme en el Pontifical de Roda, dins “Actes del II Congrés de Litúrgica de Montserrat”, Barcelona 1967, vol. III, pàgs. 205-224
 • Barriga I Planas, J.R.: El sacramentari, ritual i pontifical de Roda, Fundació S. Vives Casajuana, Barcelona 1972
 • Barriga I Planas, J.R.: El sacramentari, ritual i pontifical de Roda, “Càtedra de Cultura Catalana (Samuel Gili Gaya)” (Lleida 1974), pàgs. 15-32
 • Barriga I Planas, J.R.: El sacramentari, ritual i pontifical de Roda. Cod. 16 de l’arxiu de la catedral de Lleida, c. 1000, Barcelona 1975
 • Bartomeu, Josep: Guia del romànic català. Principat-Andorra-Rosselló-Aragó, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1980
 • Basroukh, E. - Lemberg, D.: Enciclopèdia pràctica del judaísmo, Ed. Robinbook S.L., Barcelona 1995
 • Bassa i Armengol, Manuel: La col·lecció sigil-logràfica del Museu Diocesà de Lleida, “Ilerda” (Lleida 1969-70), núm. 30, pàgs. 35-70
 • Bastardes i Parera, Rafael: La representació del Sant Crist al taller de l’Erill, “Memòries de la secció Històrico-Arqueològica” (Barcelona), vol. XXX, Institut d’Estudis Catalans 1977
 • Bastardes i Parera, Rafael: Les talles romàniques del sant Crist a Catalunya, Artestudi Edicions, col·l. “Art romànic”, núm. 9, Barcelona 1978
 • Bastardes i Parera, Rafael: La imatge del Crist de Perves, “Quaderns d’estudis medievals” (Barcelona 1980), vol. 1, núm. 2, pàgs. 113-119
 • Bastardes i Parera, Rafael: Importància dels davallaments romànics catalans, “Quaderns d’estudis medievals” (Barcelona 1980a), vol. 1, núm. 1, pàgs. 42-48
 • Bastardes i Parera, Rafael: Els davallaments romànics a Catalunya, Artestudi Edicions, col·l. “Art romànic”, núm. 9, Barcelona 1980b
 • Bastardes i Parera, Rafael: Les majestats nues a Catalunya, “Quaderns d’estudis medievals” (Barcelona 1987), vol. 2, núm. 11, pàgs. 30-49
 • Bastardes i Parera, Rafael: Comentaris d’art romànic, Barcelona 1994
 • Bayerri i Bertomeu, E.: Los códices medievales de la catedral de Tortosa, Barcelona 1962
 • Beer, R.: Handschriftenschàtze spaniens, Viena 1894
 • Benedicto, R.: El romànico en el valle de Benasque, Ajuntament de Benasc, Benasc 1995
 • Bernis, Carmen: Tapicería hispano-musulmana (siglos IX-XI), “Archivo Espanol de Arte” (Madrid 1954), núm. 27
 • Bernis, Carmen: Tapicería hispano-musulmana, “Archivo Espanol de Arte” (Madrid 1956), núm. 114, pàgs. 102-105
 • Bertaux, Émile: Exposición retrospectiva de arte. 1908, Real Junta del Centenario de los Sitios de 1808-1809, Saragossa 1910
 • Bertran i Roigé, Prim: El “Liber feudorum viccarie Pallariensis”, “Ilerda” (Lleida 1977), núm. 38, pàgs. 77-94
 • Bertran i Roigé, Prim: La dècima de la diòcesi d’Urgell corresponent a l’any 1391, “Urgellia” (la Seu d’Urgell 1979), vol. II, pàgs. 257-346
 • Bertran i Roigé, Prim: La col·lecta del “maridatge” del 1496 al bisbat d’Urgell, “Urgellia” (la Seu d’Urgell 1982), vol. V, pàgs. 305-331
 • Blancas, J.: Comentarios de las cosas de Aragón, 1588, traduïda del llatí per P.M. Hernàndez, Saragossa 1878
 • Blasco, Anna M.: La pintura romànica sobre fusta, ed. Dopesa, col·l. “Conèixer Catalunya”, núm. 21, Barcelona 1979 (2a ed. 1984)
 • Bofarull I Mascaró, Pròsper de: Traslados de escrituras de los tiempos de los senores condes soberanos de Barcelona, ms. de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona d. 1814
 • Bofarull i Sans, Carles: Catàlogo de la exposición de arte antiguo, Junta Municipal de Museos y Bellas Artés, Barcelona 1902
 • Bofill, R.: Anals inèdits del real monestir d’Alaó “Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana” (Barcelona 1887), núm. IX
 • Bohigas, Pere: La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluna. Período romànico, Barcelona 1960
 • Boix i Pociello, Jordi: La Ribagorça al segle XI, tesi de llicenciatura inèdita, Universitat de Barcelona 1982
 • Boix i Pociello, Jordi: “Les persones pobres e miserables a la Ribagorça medieval”, “Acta històrica et archaeologica mediaevalia” (Barcelona), núms. 5-6, Universitat de Barcelona 1984, pàgs. 185-209
 • Boix i Pociello, Jordi: Montclús: una aljama jueva a la capçalera del Cinca, “Occi-dens” (Lleida 1985a), núm.1, pàgs. 19-23
 • Boix i Pociello, Jordi: Els ordes militars a la Ribagorça, a “Congrés d’història dels ordes militars a Catalunya. Montblanc”, 1985b inèdit
 • Boix i Pociello, Jordi: Benavarri ara fa 600 anys, “Desperta ferro” (Benavarri 1987a), núm. 3
 • Boix i Pociello, Jordi: Prospeccions arqueològiques a la serra del Castell de Llaguarres, “Lambard” (Barcelona 1987b), vol. III, Institut d’Estudis Catalans, pàgs. 53-74
 • Boletín oficial eclesiàstico de la diòcesis de Lérida, tom VII, 6/3, Lleida, 1897
 • Bolòs i Masclans, Jordi: La vila de Senet (Alta Ribagorça) al segle XII. Aproximació al coneixement del paisatge i de la societat d’un poble pirinenc, dins Miscel·lània d’homenatge a Josep Lladonosa, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida 1992, pàgs. 147-163
 • Bolòs, Jordi-Pagès, Montserrat: Les sepultures excavades a la roca, dins Necròpolis i sepultures medievals a Catalunya, annex 1 d’“Acta/Mediaeva-lia” (Barcelona 1981-82), pàgs. 59-103
 • Bonet Correa, Antonio (coord.): Historia de las artes aplicadas e industriales en Espana, Ed. Càtedra, Madrid 1982
 • Bonilla y Sanmartín, A.: El derecho aragonès en el siglo XII, dins “Actes del II Congrés d’història de la Corona de Aragó”, Osca 1922, pàgs. 173-294
 • Borràs Gualis, G.M. - García Guatas, M.: La pintura romànica en Aragón, Saragossa 1978
 • Bousquets, Jacques: Le thème des archanges à l’étendard de la Catalogne à l’Italie et en Byzance, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1974), núm. 5, pàgs. 7-27. Braun, J
 • Bousquets, Jacques: Die liturgische Gewandung im Occident und Orient, Friburg 1907
 • Briz Martínez, Juan: Historia de San Juan de la Perïa, Saragossa 1610
 • Buesa Conde, Domingo J.: La Virgen en el reino de Aragón. Imàgenes y rostros medievales, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Saragossa 1994
 • Buron, Vicenç: Esglésies romàniques catalanes. Guia, Artestudi Ed., col·l. de Materials, núm. 1, Barcelona 1980 (la edició 1977)
 • Buron, Vicenç: Castells romànics catalans. Guia, Edicions Mancús, Barcelona 1989
 • Cabanero Subiza, B.: Los castillos catalanes de los siglos IX y X: problemas de es-tructuras y técnicas constructivas, dins “XXXIV Corso di Cultura sull’Arte ravennate e bizantina”, Ravenna 1987, pàgs. 115-116
 • Cahn, W.: La Bible roman, Friburg 1982
 • Calzada i Oliveras, Josep: Sant Gregori. Fulls d’història de la parròquia i el poble, Girona 1986
 • Camarena i Mahiques, J.: Focs i morabatins de Ribagorça (1381-1385), col l. Textos Medievales 16, València 1966
 • Camón Aznar, José: Pintura medieval espanola, dins Summa Artis, vol. XXII, Madrid 1966
 • Canellas López, Àngel: El monasterio de San Urbez de Serrablo, “Universidad”, núm. 1, pàgs. 31-32, 1943
 • Canellas López, Àngel: Notas diplomàticas sobre la iglesia de San Martín de Perarrúa, “Hispània Sacra” (Madrid 1950), núm. 3, pàgs. 393-397
 • Canellas López, Àngel: Colecciòn diplomàtica de San Andrés de Fanlo, Instituto Fernando el Católico, Saragossa1964
 • Canellas López, À. - San Vicente, À.: Aragón roman, ed. Zodiaque, col·l. “La nuit des temps”, núm. 35, Sainte-Marie-de-la-Pierre-qui-vire (Yonne 1971)
 • Canellas López, À. - San Vicente, À.: Aragón, “La Espana romànica”, núm. 4, Ediciones Encuen-tro, Madrid 1979 (2a edició, 1981)
 • Canivez, U.M.: Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cistercensium, vol. 2, Lanuvain 1934
 • Carbonell i Esteller, Eduard: L’art romànic a Catalunya. Segle XII, 2 vols., Edicions 62, Barcelona 1974-75
 • Carbonell i Esteller, Eduard: El romànic català, Edicions 62, Barcelona 1976
 • Carbonell i Esteller, Eduard: L’ornamentació en la pintura romànica catalana, Artestudi Edicions, col·l. de Materials, núm. 2, Barcelona 1981
 • Carbonell i Esteller, Eduard: La pintura mural romànica, ed. La Llar del Llibre/Els Llibres de la Frontera, col·l. “Coneguem Catalunya”, núm. 5, Barcelona 1984
 • Carbonell i Esteller, Eduard: Pintura romànica, dins El gran arte de la pintura, vol. III. Barcelona 1988
 • Carderera y Solano, Valentín: Noticia de Jusepe Martínez y reserïa històrica de la pintura en la Corona de Aragón, dins Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, sus rudimentos, medios y fines que en-sena la experiència, con los ejemplares de obras insignes de artífices llustres, pàgs. 1-50, Madrid 1866
 • Cardús Llanas, J.: Castillo de Viacamp, “Castillos de Espana” (Madrid 1973), núm. 10, pàgs. 17-21
 • Caresmar, Jaume: Compendi de tots els instruments antichs y moderns que’s troban en lo arxiu de la molt insigna Colegiata de Sant Pere de Ager, ms. de l’Arxiu Històric d’Àger 1756
 • Caro Baroja, Julio: Representaciones y nombres de meses (A propósito del me-nologio de la catedral de Pamplona), “Príncipe de Viana” (Pamplona 1946), núm. XXV, any VII, pàgs. 629-653
 • Caro Baroja, Julio: Arte e historia social y econòmica, “Príncipe de Viana” (Pamplona 1948), núm. XXXII, any IX, pàgs. 339-358
 • Caro Baroja, Julio: La vida agrària tradicional reflejada en el arte espanol, “Estudiós de historia social de Espana” (Madrid 1949), I, pàgs. 45-138
 • Caro Baroja, Julio: Tecnologia Popular Espanola, Editora Nacional, col·l. “Artés del tiempo y del espacio”, Madrid 1983
 • Carrillo, M.: Historia del glorioso San Valero, obispo de Zaragoza, Saragossa 1615
 • Caruana, J.: Itinerario del rey Alfonso II de Aragón, “Estudiós de Edad Media de la Corona de Aragón” (Saragossa 1962), núm. VII
 • Castel, R.: Mi pàtria. Apuntes arqueológicos e históricos de Arén, Lleida. Els castells catalans, vol. VI, Rafael Dalmau ed., Barcelona 1923, 1979
 • Castillón Cortada, Francisco: La iglesia de Santa Maria de Monzón, “Jerónimo Zurita” (Saragossa 1974-75), núm. 27-28, pàgs. 7-61
 • Castillón Cortada, Francisco: Los abades de Alaón: jurisdicción y prerrogativas, “Argensola” (Osca 1978), núm. 85, pàgs. 41-123
 • Castillón Cortada, Francisco: La enfermería medieval de la catedral altoaragonesa de Roda de Isàbena, “Argensola” (Osca 1981) núm. 92, pàgs. 227-266
 • Castillón Cortada, Francisco: La población altoaragonesa de Esplús y su dependència de la catedral de Roda de Isàbena, “Argensola” (Osca 1984a), núm. 97, pàgs. 5-56
 • Castillón Cortada, Francisco: Lucero del canónigo sacristàn de la catedral de Roda de Isàbena, “Jerónimo Zurita” (Saragossa 1984b), núm. 49-50
 • Castillón Cortada, Francisco: El monasterio de Santa Maria de Fonclara, “Aragonia Sacra” (Saragossa 1986), núm. 1, pàgs. 53-73
 • Castillón Cortada, Francisco: Los molinos medievales de la catedral altoaragonesa de Roda de Isàbena, “Aragonia Sacra” (Saragossa 1987), núm. 2, pàgs. 79-109
 • Castillón Cortada, Francisco: La mensa capitular de la catedral altoaragonesa de Roda de Isàbena, “Aragonia sacra” (Saragossa 1989a), núm. 4, pàgs. 13-69
 • Castillón Cortada, Francisco: San Martin en la zona oriental oscense: San Martín de Capella, dins Diario del Altoaragón, col·l. “Cuadernos Altoaragone-ses”, núm. VI, diumenge 21 i 28 de maig. 1989b
 • Castineiras Gonzàlez, Manuel Antonio: La iconografia de los meses en el arte medieval hispano (siglos XI-XIV), Tesi en microfitxa núm. 344, Servicio de Publicacions e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostel·la 1993
 • Castineiras Gonzàlez, Manuel Antonio: Flora y Robigus en las alegorías de la primavera de la Edad Media, dins Actas del X Congreso del CEHA. Los clasicismos en el arte espanol (comunicaciones), Madrid, 27-30 septiembre-94, pàgs. 23-29, Dept. de Historia del Arte, U.N.E.D., Madrid 1994
 • Castineiras Gonzàlez, Manuel Antonio: El calendario medieval hispano. Textos e imàgenes (siglos XI-XIV), Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, col·l. “Estudiós de Arte”, núm. 7, Lleó 1996
 • Catàleg del Museu d’Art de Catalunya. Art romànic - Art Gòtic - Art del Renaixement - Art Barroc, (primera part), Junta de Museus, Parc de Montjuïc, Barcelona 1936
 • Catàleg d’escultura i pintura medievals, Fons del Museu Frederic Marès, 1, Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1991
 • Catàlogo del Museo de Arte Decorativo y Arqueologia, Barcelona 1930
 • Catàlogo del Museo Marés, Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1979
 • Catàlogo de la exposición de orfebreria y ropas de cuito, Comisión General de Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, Madrid 1941
 • Catalunya Medieval, Lunwerg Ed., Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona 1992
 • Chesé Lapena, Ramón: Colecciòn diplomàtica de San Pedró de Ager (1010-1198), tesi doctoral inèdita, Universidad de Zaragoza 1972
 • Christe, Yves: Les grands portails romans. Etudes sur l’iconographie des théophanies romanes, Ginebra. Christus, Catàleg de l’exposició, el Pont de Suert, 27 de març al 7 d’abril de 1994. Cirlot, Juan Eduardo. 1969
 • Christe, Yves: Diccionario de símbolos, ed. Labor, col·l. “Nueva Colecciòn Labor”, Barcelona 1981 (4a ed.). COBREROS, Jaime
 • Christe, Yves: Itinerarios romànicos por el Alto Aragón. Elsímbolo como expresión de lo sagrado, col·l.”La noche de los tiempos”, Ediciones Encuentro, Madrid. 1993 El romànico en Espana, Guías Periplo, ed. Incafo, Madrid 1989
 • Coll I Alentorn, Miquel: La historiografia de Catalunya en el període primitiu, “Estudis Romànics” (Barcelona 1951-52), núm. 3, pàgs. 35-41
 • Combaluzier, F.: Un Bénédictionnaire episcopal du Xe. siècle (ms. 2657 Bibl. Sainte Geneviève, París), “Sacris Erudiri”, núm. 14, pàgs. 288 i segs. 1963
 • Cook, Walter William Spencer: The stucco altar-frontals of Catalonia, “Art Studies”, vol. II, pàgs. 41-81. 1924
 • Cook, Walter William Spencer: A Romanesque Fresco in the Plandiura Collection, “Art Bulletin”, núm. 3, pàgs. 266 i segs. 1928
 • Cook, Walter William Spencer: Early Spanish Painting in the Plandiura Collection, “The Art Bulletin” (Nova York 1929), vol. XI, núm. 4, pàgs. 164-171
 • Cook, Walter William Spencer: Romanesque Spanish Mural Painting (I), “The Art Bulletin” (Nova York 1929a), vol. XI, núm. 4, pàgs. 327-356
 • Cook, Walter William Spencer: The wooden from Buira, “The Art Bulletin” (Nova York 1953), vol. XXXV, núm. 4
 • Cook, Walter William Spencer: La pintura mural romànica en Cataluna, col·l. “Arte y Artis-tas”, CSIC, Madrid 1956
 • Cook, Walter William Spencer: La pintura romànica sobre tabla en Cataluna, col·l. “Arte y Artistas”, CSIC, Madrid 1960
 • Cook, W. W. S. - Gudiol i Ricart, J.: Pintura e imaginería romànicas, dins Ars Hispaniae, vol. VI, ed. Plus Ultra, Madrid 1950 (2a ed. 1980)
 • Cordoliani, A.: Inventaire des manuscrits de còmput ecclésiastique conservés dans les bibliothèques de Catalogne (avec notes sur les autres manuscrits de ces bibliothèques), “Hispània Sacra” (Madrid 1951), núm. 4
 • Coromines, Joan: Estudis de toponímia catalana, 2 vols., ed. Barcino, Barcelona 1965
 • Coromines, Joan: Toponímia de la Vall de Boi, Barcelona 1980
 • Corral Lafuente, J.L.: El Cartulario de Alaón (Huesca), Saragossa 1984
 • Costa i Bafarull, Domènec: Memorias de la ciudad de Solsona y su iglesia, 2 vols., ed. Bal-mes, Barcelona 1959
 • Cots i Serra, Josep M.: El monasterio cisterciense femenino de Santa Maria de Vallvert y la vida monacal en las tierras de Lérida (siglos XII-XV), tesi doctoral inèdita, Universitat de Barcelona 1988
 • Cott, Perry B.: Siculo-arabic ivories, Department of Art and Archaeology of Princeton University, Princeton 1939
 • Coulin Weibel, Adèle: Two Thousand Years of Textiles, The Detroit Institute of Arts, Nova York 1952
 • Coy i Cotonat, Agustí: Sort y comarca Noguera-Pallaresa, Tremp 1906
 • Crozet, R.: Recherches sur la sculpture romane en Navarre et en Aragón, “Cahiers de Civilisation Médiévale” (Poitiers 1959-69)
 • Cuenca y de Pessino, Luis de: Historia de la baronia y pabordato de Mur, y cronologia de los condes de Pallars, Barcelona 1906
 • Dalmases, N. de - José i Pitarch, A.: L’època del Cister. Segle XIII, dins Història de l’art català, vol. II, Edicions 62, Barcelona 1985
 • Dalmases, N. de - José i Pitarch, A.: Els inicis i l’art romànic. Segles IX-XII, dins Història de l’art català, vol. I, Edicions 62, Barcelona 1986
 • Debidour, V.H.: Le bestiaire sculpté au Moyen Age en France, Arthaud Ed., París 1961
 • Delaruelle, E
 • 1957 Les fresques de Tahull, le décor du sanctuaire de Saint-Sernin de Toulouse et Saint-Jacques de Compostelle, “Actes du deuxiè-me Congrés International d’Études Pyrénéennes, Luchon-Pau, 21-25 septembre, 1954”, Tolosa de Llenguadoc, pàgs. 37-42
 • Delcor, Maties: Les vierges romanes de Cerdagne et Conflent, Rafael Dalmau ed., Barcelona 1970
 • Delcor, Maties: Quelques aspects de l’iconographie de l’ange, dans l’art roman de Catalogne. Les sources écrites et leur intérpretation, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1982), núm. 13, pàgs. 153-185
 • Delcor, Maties: L’iconographie des descentes en croix, en Catalogne, à l’épo-que romane, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1992), núm. 23, pàgs. 179-197
 • Demus, O. - Hirmer, M.: La peinture murale romane, ed. Flammarion, París 1968 (2a ed. 1970)
 • Demus, O. - Hirmer, M.: La peinture murale en France. Le Haut Moyen Age et l’époque romane, París 1970
 • Denifle, H. - Chatelain, A.: Inventarium codicum manuscriptoriim capituli Dertusensis, “Revue des Bibliothèques”, núm. 6. 1986
 • Devic, C. - Vaissete, J.: Histoire générale de Languedoc. Avec des notes et les piè-ces justificatives. Edition acompagnée de dissertations et notes nouvelles contenant le recueil des inscriptions de la province antique et du Moyen Age, des planches, des cartes géographi-ques et des vues de monuments publiée sous la direction de M. Edouard Dulaurier, anotée par M. Emile Mabile, M. Edward Barry et M. Auguste Molinier, 3a edició, 16 vols., ed. Privat, Tolosa de Llenguadoc 1872-1904
 • Díaz y Díaz, M.: Index scriptorum latinorum medii aevi hispanorum, Madrid 1959
 • Diversos Autors: Arte y cultura en torno a 1492, Sevilla 1992
 • Dodwell, C.R.: The Pictorial Arts ofthe West 800-1200, Yale University Press, New Haven i Londres 1993
 • Domènech, R. - Pérez Bueno, L.: Muebles antiguos espanoles, Barcelona 1921
 • Domínguez Bordona, J.: Manuscritos con pinturas, vol. I, Madrid 1933
 • Domínguez Bordona, J.: El escritorio y la primitiva biblioteca de Santes Creus, Tarragona 1952
 • Domínguez Bordona, J.: Manuscritos de la Biblioteca Pública de Tarragona, Tarragona1954
 • Domínguez Bordona, J.: Catàlogo de la exposición de códices miniados espanoles, Barcelona 1962a
 • Domínguez Bordona, J.: Miniatura, dins Ars Hispaniae, vol. X, Madrid 1962b
 • Dreves, G. M.:Analecta Hymnica Medii Aevi. Hymnodia Hiberica, XVI. Ducos, J. 1894
 • Dreves, G. M.: Roda de Isàbena. Una diòcesis espanola de los pirineos centrales, “Ilerda” (Lleida 1971), núm. 32, pàgs. 275-301
 • Dufour, J.: La bibliothèque et le scriptorium de Moissac, Ginebra-París 1972
 • Duran i Canameras, Fèlix: Una nota sobre els davallaments romànics catalans, “Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona” (Barcelona 1932), vol. II, pàgs. 193-200
 • Duran i Canameras, Fèlix: L’escultura medieval en la col·lecció Plandiura, “Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona” (Barcelona1933a), vol. III, núm. 24, pàgs. 129-132
 • Duran i Canameras, Fèlix: L’escultura medieval en la col·lecció Plandiura. II, III, “Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona” (Barcelona 1933b), vol. III, núm. 28, pàgs. 264-273
 • Duran i Gudiol, Antoni: Huesca y su provincià, col·l. “Guías artísticas de Espana”, ed. Àries, Barcelona 1957
 • Duran i Gudiol, Antoni: La Iglesia de Aragón durante el siglo XI, Iglesia Espanola, Roma 1961-62
 • Duran i Gudiol, Antoni: Colecciòn diplomàtica de la catedral de Huesca, 2 vols., CSIC, Saragossa 1963-65
 • Duran i Gudiol, Antoni: Las inscripciones medievales de la provincià de Huesca, “Estudiós de Edad Media de la Corona de Aragón” (Saragossa 1967), vol. VIII, pàgs. 63 i segs
 • Duran i Gudiol, Antoni: Huesca, ed. Everest, Lleó 1968
 • Duran i Gudiol, Antoni: De la Marca Superior de al-Andalus al reino de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, Cazar, Osca 1975
 • Duran i Gudiol, Antoni: Ramiro 1 de Aragón, Saragossa 1978
 • Duran i Gudiol, Antoni: El monasterio de San Victoriàn de Sobrarbe desde el siglo X al XIII, “Aragonia Sacra” (Saragossa 1991), núm. 6, pàgs. 7-55
 • Durliat, Marcel: La Vierge au ciboire de Pottbeau (Haute-Garonne), “Annales publiées par la Faculté des Lettres de Toulouse” (Tolosa de Llenguadoc 1961), pàgs. 109-115
 • Durliat, Marcel: L’art roman en Espagne, ed. Braun, París 1962
 • Durliat, Marcel: L’art català, ed. Juventud, Barcelona 1967 (obra original publicada amb el títol Art Catalan, per B. Arthaud, París - Grenoble, 1963)
 • Durliat, Marcel: Iconographie d’abside en Catalogne, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1974), núm. 5, pàgs. 99-116
 • Durliat, Marcel: El arte romànico, dins El arte y las grandes civilizaciones, ed. Akal, Madrid 1992
 • Enríquez de Salamanca, Cayetano: Por el Pirineo aragonès (rutas del Sobrarbe y la Ribagorza), Madrid 1974 (2a ed. 1976)
 • Enríquez de Salamanca, Cayetano: Por el Pirineo catalàn. Valle de Aran y Parque Nacional de Aigües Tortes, Las Rozas (Madrid 1985) (4a edició)
 • Enríquez de Salamanca, Cayetano: Rutas del romànico en la provincià de Huesca, Madrid 1993 (la ed. 1987)
 • Entorn de Jaume I. De l’art romànic a l’art gòtic, Generalitat Valenciana, València 1989-90
 • L’època de les catedrals. Romànic/Gòtic (Tresors del Museu d’Art de Catalunya i del Museu d’Història de la Ciutat de Girona), Ajuntament de Girona, Girona 1988
 • Esco, C, Giralt, J., Sénac, Ph.: Arqueologia islàmica en la Marca Superior de Al-Andalus, Osca 1988
 • Español i Bertran, Francesca: El tema de la psicòstasi arran d’un portal romànic de la Catalunya Nova: Sant Miquel de la Portella, “Quaderns d’estudis medievals” (Barcelona 1980), vol. 1, núm. 2, pàgs. 94-101
 • Establés Elduque, J.M.: Arte romànico en el Viejo Aragón. Sacetania y Valle del Ser-ralbo-Gàllego, Libros Porticó, Saragossa 1983
 • Esteban, J. - Galtier, F. - García, M.: El nacimiento del arte romànico en Aragón. Arquitectura, CAI, Saragossa 1982
 • Estella, Margarita M.: La escultura del marfil en Espana. Romànica y gòtica, Editora Nacional, col·l. “Artés del tiempo y del espacio”, núm. 14, Madrid 1984
 • Exposición de arte mariano, Madrid, 1954
 • Exposición de ingresos recientes en los Museos de Arte. Catàlogo, Barcelona 1951
 • Exposición de orfebreria y ropas de cuito, Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
 • Faci, Roque Alberto: Aragón reino de Cristo y dote de Maria Santísima, Saragossa 1739
 • Farré i Santpera, M. Carme: El museu d’Art de Catalunya, Edicions 62, Barcelona1983
 • Farrero Isus, Ramon: Disputas entre los templarios y la mitra ilerdense en la diòcesis de Lérida, durante los siglos XI y Xlll, tesi de llicenciatura inèdita, Universitat de Barcelona 1982
 • Feduchi, L.: Historia del mueble, Madrid 1957 Antologia de la silla espanola, Madrid 1966 Historia del mueble, ed. Abantos, Madrid. 1969 El mueble espanol, ed. Polígrafa S.A., Barcelona 1946
 • Fernàndez Lareda, Clara: Imaginería medieval mariana, col·l. “Sèrie Arte”, núm. 8, Gobierno de Navarra, Pamplona 1989
 • Ferrandis, José: Marfiles y azabaches espanoles, Madrid 1928
 • Ferrandis, José: Marfiles àrabes de Occidente, vol. II, Madrid. 1940
 • Fita, Fidel: Inscripciones romanas de la diòcesis de Barbastro “Boletín de la Real Acadèmia de la Historia” (Madrid 1884), vol. IV, pàg. 218
 • Fité i Llevot, Francesc: Reculls d’història de la Vall d’Àger. Període antic i medieval, Centre d’Estudis de la Vall d’Àger, Àger 1985
 • Fité i Llevot, Francesc: Les torres rodones de guaita en la Catalunya occidental (segles X-XI). Una hipòtesi sobre els seus orígens, dins “V Congreso Espanol de Historia del Arte (Barcelona, del 29 de octubre al 3 de noviembre de 1984)”, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1986a, vol. I, pàgs. 159-169
 • Fité i Llevot, Francesc: Les torres de guaita en la Catalunya de Ponent. Alguns exemples de l’àrea del Montsec, dins “Setmana d’Arqueologia Medieval”, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida 1986b, pàgs. 25-98
 • Fité i Llevot, Francesc: El món alt-medieval i el seu entorn artístic en les terres de l’antic vescomtat i abadiat de Sant Pere d’Àger, tesi doctoral inèdita, 3 vols., Universitat de Barcelona 1988
 • Fité i Llevot, Francesc: Arquitectura i repoblació en la Catalunya dels segles VIII-XI. Els orígens i l’evolució de l’arquitectura militar en les àrees de frontera, amb una atenció preferent per la zona del Montsec, a la Catalunya de Ponent, Universitat de Lleida, Lleida 1993
 • Flórez, E. - Sainz de Baranda, P: Espana sagrada, vol. XLVII, Imprenta de la Real Acadèmia de la Historia, Madrid 1851
 • Floriano Cumbreno, Antonio C.: El bordado espanol, Barcelona 1941
 • Floriano Cumbreno, Antonio C.: El bordado, ed. Alberto Martín, Barcelona 1942
 • Flury - Lemberg, Mechtild: Sog. Messgewander des hl. Valerius aus Lerida, dins Spuren kostbarer Gewebe, pàgs. 22-29, Abegg Stiftung Riggisberg 1992
 • Folch i Torres, Joaquim: Pintures murals aragoneses. A propòsit d’uns articles de don Ricardo del Arco, “La Veu de Catalunya. Pàgina artística de La Veu” (Barcelona 1919a), núm. 488, 18 d’agost
 • Folch i Torres, Joaquim: Pintures murals aragoneses. A propòsit d’uns articles de ardo del Arco, “La Veu de Catalunya. Pàgina artística de La Veu” (Barcelona 1919b), núm. 489, 25 d’agost
 • Folch i Torres, Joaquim: Pintures murals aragoneses. A propòsit d’uns articles de don Ricardo del Arco, “La Veu de Catalunya. Pàgina artística de La Veu” (Barcelona 1919c), núm. 490, 1 de setembre
 • Folch i Torres, Joaquim: Col·lecció de teixits d’En Josep Pascó al Museu de Barcelona, “Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans” (Barcelona 1919d), pàg. 903
 • Folch i Torres, Joaquim: La venda dels Tems de Sant Valeri i Sant Vicenç i la Mancomunitat, Barcelona 1922
 • Folch i Torres, Joaquim: Les pintures murals romàniques al Museu de la Ciutadella, “Gaseta de les Arts” (Barcelona 1924), vol. I
 • Folch i Torres, Joaquim: Museo de la Ciudadela. Catàlogo de la sección de arte romànico, Barcelona 1926
 • Folch i Torres, Joaquim: Les pintures murals romàniques de Santa Maria de Taüll, “Gaseta de les Arts” (Barcelona 1929), vol XIII
 • Folch i Torres, Joaquim: Les darreres adquisicions del Museu de la Ciutadella, “Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona” (Barcelona 1931), vol. I, pàgs. 90-93
 • Folch i Torres, Joaquim: Nota al treball del professor Kingsley Porter sobre la Verge de Taüll, “Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona” (Barcelona 1932), vol. II, núm. 12, pàgs. 136-137
 • Folch i Torres, Joaquim: El famoso temo de San Valero en la catedral de Lérida, “La Vanguardia” (Barcelona 1936), 5 - III - 1936, pàg. 9
 • Folch i Torres, Joaquim: La pintura romànica sobre fusta, dins Monumenta Cataloniae, vol. IX, ed. Alpha, Barcelona 1956
 • Folch i Torres, Joaquim: La pintura (romànica), dins L’art català (dir. per J. Folch), vol. I, pàgs. 205-240. 1957
 • Font-Altaba, M. - Morer Munt, A.: La matèria en la pintura, “Mundo Científico”, núm. 129, novembre 1992
 • Font i Rius, Josep M.: Cartas de población y franquícia de Cataluna, 2 vols., CSIC, Madrid-Barcelona 1969-83
 • Forsyth, Ilene H.: Magy and Majesty: A Study of Romanesque Sculpture and Liturgical Drama, “The Art Bulletin”, vol. L, pàgs. 215-222. 1968
 • Forsyth, Ilene H.: The Throne of Wisdom. Wood sculptures of the Madonna in Romanesque France, Princeton 1972
 • Fraisse, Ch.: L’enluminure à Moissac aux Xk et Xile siècles, 1992
 • Auch. Francovich, G. de: Problemi delia pittura e delia scultura preromanica, dins Ipro-blemi comuni dell’Europa post-carolingia, “Settimane di Stu-dio sull’Alto Medioevo”, Spoleto, pàgs. 355-519. Frontales romànicos. Museo de Bellas Artés de Barcelona, Barcelona 1944, 1955
 • Frontón Simón, Isabel M.: El calendario medieval de San Pedró de Trevino (Burgos), “Boletín del Museo e Instituto ‘Camón Aznar’ “(Saragossa 1993), vol. UI, pàgs. 169-188
 • Fusté i Vilà, Joan: El Museu Arqueològic de la Diòcesi de Lleida, Impremta Mariana, Lleida 1925
 • Fuster, J.: Museo Arqueológico del Seminario de Lérida. Catàlogo, Lleida s. d
 • Gallart i Fernàndez, Josep: Les estructures d’època medieval cristiana: descripció i anàlisi, dins L’excavació de l’església de Sant Martí de Lleida, “Monografies d’arqueologia urbana” (Lleida 1991), núm. 3, pàgs. 69-113
 • Galtier Martí, Fernando: Ribagorza, condado independiente, Saragossa 1981
 • Galtier Martí, Fernando: La iglesia de Conques, entre Santa Maria de Obarra y el valle de Larboust, “Artigrama” (Saragossa 1985), núm. 2
 • Galtier Martí, Fernando: Les chàteaux tombaràs de l’Aragón, a l’aube de la castellologíe romane occidentale. La tour ronde, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1987), núm. 18, pàgs. 173-198
 • Galtier Martí, Fernando: L’aurore de l’art roman dans le royaume d’Aragón, “Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya” (Barcelona 1993), I, pàgs. 37-55
 • Galtier Martí, Fernando: Les conditions et les developpements de l’art preroman et les débuts de l’art roman dans les comtés de Ribagorza et d’Aragón, “Simposi Internacional d’Arquitectura a Catalunya 1988”, Universitat de Girona, Girona 1994
 • Gamber, K.: Codices liturgici latini antiquiores (Spicilegii Friburgensis sub-sidaria, vol. I, la. part, Friburg 1968
 • García Villada, Zacarías: Paleografia espanola, Madrid 1923
 • García Villada, Zacarías:: El Códice de Roda recuperado, “Revista de filologia espanola” (Madrid 1928)
 • García, M.L. - Esteban, J.: Noticias sobre el hallazgo de un tejido musulmàn, “Artigrama” (Saragossa 1986), núm. 3, pàgs. 29-34
 • García Gómez, E.: Armas, banderas, tiendas de campana, monturas de correos en los anales de Al-Hakam 11, por Isa Razi, “Al-Andalus”, vol. XXXII. 1967
 • Gaspar, M.: Informe acerca de la declaración de la excatedral de Roda, “Boletín de la Real Acadèmia de la Historia” (Madrid 1923)
 • Gauthier, Marguerite: Emaux champlevés “limousins” et “l’oeuvre de Limoges”, “Cahiers de la Céramique et des Arts du feu” (Sèvres 1957), núm. 8, pàgs. 146-168
 • Gavín i Barceló, Josep Ma.: Inventari d’esglésies, vol. 2, Baixa Ribagorça, Alta Ribagorça, Vall d’Aran, Arxiu Gavín, Valldoreix 1978
 • Ginesta i Batllori, Salvador: La Vall de Boi, UEC, Barcelona 1974
 • Gómez de Valenzuela, M.:1973 Iglesias romànicas de Montañana en Ribagorza, dins “Ho-menaje a F. Abad Rios”, Universitat de Saragossa, pàgs. 105-118
 • Gómez de Valenzuela, M.: Juseu, Torres del Obispo y Aler: Barroco con decoración mu-déjar en Ribagorza, “Seminario de Arte Aragonès” (Saragossa 1979), núm. 29-30
 • Gómez Moreno, Manuel: Las primeras crónicas de la Reconquista. Alfonso 111, “B.A.M.”, núm. 100. 1932
 • Gómez Moreno, Manuel: El panteón real de las Huelgas de Burgos, Madrid 1946
 • Gómez Moreno, Manuel: Arte mozàrabe, dins Ars Hispaniae, vol. III, Ed. Plus Ultra, Madrid 1951
 • Gonzàlez-Mena, M.: Bordados y encajes en Espana, Madrid 1982
 • Gonzalvo i Bou, Gener: La memòria dels comtes de Ribagorça, a Miscel·lània d’homenatge a Josep Lladonosa, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida 1992, pàgs. 77-88
 • Gran geografia comarcal de Catalunya, vol. 12 (Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Ribagorça i Llitera), Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1995 (2a. edició)
 • Grabar, André: Peinture murale. Notes critiques, “Cahiers Archéologiques”, núm. 6, pàgs. 177-191. 1952
 • Grabar, Oleg: La formación del arte islàmico, Ed. Càtedra, Madrid 1979 Vegeu 1988
 • Grabar, A. - Nordenfalk, C.: La peinture romane du onzième au trezième siècle, Ginebra 1958
 • Gros, Miquel dels Sants: El ordo romano-hispánico de Narbona para la consagración de Iglesias, “Hispània Sacra” (Madrid 1966), núm. 37, pàgs. 321-401
 • Gros, Miquel dels Sants: Museu Episcopal de Vic. Romànic, Ed. Ausa, Sabadell 1991
 • Guardia i Pons, Milagros: Les representacions dels joglars a l’església de Sant Joan de Boi, dins Spania. Estudis sobre l’Antiguitat Tardana en homenatge al professor Pere de Palol, Abadia de Montserrat e.p
 • Guardia, M., Camps, J., Lorés, I.: La descoberta de la pintura romànica catalana, Barcelona 1993
 • Gudiol i Cunill, Josep: Els Trecentistes, dins La pintura mig-eval catalana. Els primitius, vol. II, segona part, Ed. Babra, Barcelona s.d
 • Gudiol i Cunill, Josep: Nocions d’arqueologia sagrada catalana, vols. I-II, Imp. Anglada, Vic 1902 (2a edició, Vic 1933)
 • Gudiol i Cunill, Josep: Necrologi de l’església de Roda, “Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans” (Barcelona 1907), pàgs. 19-28
 • Gudiol i Cunill, Josep: El Museu Arqueològic-Artístic Episcopal de Vich en 1911. Memòria, Vic 1912
 • Gudiol i Cunill, Josep: El Museu Arqueològich Artístich Episcopal de Vich en 1922, Vic 1923
 • Gudiol i Cunill, Josep: Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vic, vol. VII 1923-27
 • Gudiol i Cunill, Josep: La pintura mural, dins La pintura mig-eval catalana. Els primitius, vol. I, Ed. Babra, Barcelona 1927
 • Gudiol i Cunill, Josep: La Col·lecció Plandiura, “Gaseta de les Arts” (Barcelona 1928), any I, núm. 2, pàgs. 2-14
 • Gudiol i Cunill, Josep: La pintura sobre fusta, dins La pintura mig-eval catalana. Els primitius, vol. II, Ed. Babra, Barcelona 1929
 • Gudiol i Cunill, Josep: La miniatura catalana, dins La pintura medieval catalana. Els primitius, vol. III, Barcelona 1955
 • Gudiol i Ricart, Josep:Les peintres itinerants de Vépoque romane, dins Enluminure-peinture murale. Actes du colloque (Poitiers, 1957), “Cahiers de Civilisation Médiévale” (Poitiers 1958 ), vol. I, pàgs. 191-194
 • Gudiol i Ricart, Josep: Arte romànico catalàn. Pinturas murales, Barcelona 1965
 • Gudiol i Ricart, Josep: Pintura medieval en Aragón, Saragossa 1971
 • Gudiol i Ricart, Josep - Alcolea i Gil, Santiago: Hispània. Guia general del arte espanol, vol. II, Librería Editorial Argos, Barcelona 1962
 • Gudiol i Ricart, J. - Alcolea I Gil, S. - Cirlot I Laporta, E.: Historia de la pintura en Cataluna, Ed. Tecnos. Madrid 1956
 • Gudiol i Ricart, J. - Regla, J. - Vilà i Valentí, J.: Catalunya, Ed. Noguer, col·l.”Tierras de Espana”, vol. I, Madrid 1974
 • Guitart Aparicio, C.: Castillos de Aragón, vol. 1 i 2, Librería General, Saragossa 1979
 • Guitart Aparicio, C.: Castillos de Aragón, vol. 3, Mira editores, Saragossa 1988
 • Helsinger, H.: Images on the Beatus Page of some Medieval Psalters, “The Art Bulletin”, vol. LIII, pàgs. 161-176. 1971
 • Hennezel, Henri d’: Pour comprendre les tussus d’art, París 1930
 • Huesca, Ramon de: Teatro histórico de las iglesias del reino de Aragón, vol. IX, Saragossa 1887
 • Huici Miranda, Ambrosio: Documentos de Jaime I de Aragón, 3 vols., València 1976-78
 • Ibarra Rodríguez, E.: Documentos correspondientes al reinado de Ramiro I, Saragossa 1904
 • Ibarra Rodríguez, E.: Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, Saragossa 1913
 • Iglesias Costa, Manuel: Obarra, CSIC, Jaca 1975
 • Iglesias Costa, Manuel: Obarra, col·l. “Monografías del Instituto de Estudiós Pire-naicos”, núm. 105, Jaca 1976
 • Iglesias Costa, Manuel: Roda de Isàbena, col·l. “Monografías del Instituto de Estudiós Pirenaicos”, núm. 108, Jaca 1980
 • Iglesias Costa, Manuel: Arte religioso del Alto Aragón Oriental. Arquitectura romànica. Siglos X-XI, XII y Xlll, (3 vols.), Akribos Ed., Barcelona1985-88
 • Iglesias Costa, Manuel: Roda de Isàbena, ex-sede y catedral ribagorzana, “Cuadernos Altoaragoneses de trabajo” (Osca), núm. 8, Instituto de Estudios Altoaragoneses - Diputación Provincial de Huesca 1987
 • Iglesias Costa, Manuel: Roda de Isàbena. Historia y arte, D. D. P. C. B., Huesca 1989
 • Iglesias Costa, Manuel: El monasterio de Alaón, Osca. 1990, 1993 (vegeu Pulchra, 1993)
 • Iguacén Borau, Damiàn: San Ramón del Monte, obispo de Barbastro, Obispado de Barbastro, Barbastro 1990
 • Jalabert, Denisse: La ftore sculptée des monuments du Moyen Age en France, Éditions A. et Y. Picard et Cie., París 1965
 • Janauschek, L.: Originum Cistercensium, Vindebone 1877
 • Janini, J.: Aragón, Cataluna y Valencià, dins Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de Espana, vol. II, Burgos 1980
 • Jonghed, D., Tavernier, M., Pollet, L.: Le phénomène du croisage des fils de chaine dans les tappise-ries captes, “Bulletin de liason du Centre International d’Étu-de des Textiles Anciens” (Lió 1983), vols. I-II
 • Junyent i Subirà, Eduard: La imatgeria, dins L’art català (dir. per J. Folch i Torres), vol. I (L’art pre-romànic. L’art romànic), pàgs. 191-204, Barcelona 1957
 • Junyent i Subirà, Eduard: Catalogne romane, 2 vols., ed. Zodiaque, col·l. “La nuit des temps”, núms. 12-13, Sainte-Marie-de-la-Pierre-qui-vire (Yonne 1960-61) (2a ed. 1970) (ed. en castellà: Cataluna. ed. Encuentro, col·l. “La Espana romànica”, vols. 6 i 9, Madrid, 1980)
 • Junyent i Subirà, Eduard:Catalunya romànica. L’arquitectura del segle XI, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1975
 • Junyent i Subirà, Eduard: El monestir romànic de Santa Maria de Ripoll, Barcelona 1975*
 • Junyent i Subirà, Eduard: Catalunya romànica. L’arquitectura del segle XII, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1976
 • Kehr, Paul: Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur Hispània Pontifícia 1. Katalonien, Berlín 1926
 • Kehr, Paul:Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur Hispània Pontifícia 11. Navarra und Aragón, Berlín 1928
 • Kendrich, A. F.: Catalogue of Muhammadan Textiles of the Medieval Period, Victoria and Albert Museum, Londres 1924
 • King, D.: Tuco medieval terms: ‘draps d’ache’, ‘draps de l’arrest’, “Bulletin de liaison du Centre International d’Etude des Textiles Anciens” (Lió 1968), núm. 27
 • King, Donald and Monique: European Textiles in the Keir Collection, 400 BC to 1800 AC, Londres 1990
 • Kuhn, Ch. L.: Romanesque mural painting of Catalonia, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1930
 • Kühnel, E.: Abbasid silks ofninth century, “Arts ofrientalis”, vol. II. 1957
 • Kyrios: Exposició de frontals romànics de l’Alta Ribagorça catalano-aragonesa, catàleg, el Pont de Suert, del 8 al 18 d’abril de 1995, el Pont de Suert 1995
 • La Canal, José de: Espana sagrada, vol. XLVI, De las santas iglesias de Lérida, Roda y Barbastro, Madrid 1856
 • Lacarra, José Ma: Textos navarros del Códice de Roda, “Estudiós de Edad Media de la Corona de Aragón” (Saragossa 1945), vol. I
 • Lacarra, José Ma: Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del Ebro, “Estudiós de Edad Media de la Corona de Aragón” (Saragossa 1946-52), vols. II, III i V
 • Lafuente Ferrari, E.: Breve historia de la pintura espanola, Ed. Tecnos, Madrid 1953
 • La Granja, Fernando de: La Marca Superior en la obra de al-’Udrï, “Estudiós de La Edad Media de la Corona de Aragón” (Saragossa 1967), vol.VIII, pàgs. 447-546
 • Larrègula i Badia, Ramon: L’organització administrativa a l’Alta Ribagorça (segles IX, X i XI), treball inèdit 1989
 • Lassaigne, J.: La peinture espagnole des fresques romanes au Greco, Ed. Albert Skira, Ginebra 1952
 • Lazarev, V.: Studies in the iconography of the Virgin: The Seated Hodege-tria, “The Art Bulletin”, vol. IV, pàgs. 46-65. 1983
 • Leroquais, V.: Les pontificaux manuscrits de les bibliothèques publiques de France, vol. I, París 1937
 • Leroquais, V.: Les psautiers manuscrits latins des bibliothèques publiques de France, vol. I, Màcon 1940-41
 • Liber feudorum maior, edició a cura de F.X. Miquel i Rosell, 2 vols., CSIC, Barcelona 1945-47
 • Lladonosa i Pujol, Josep: Història de Lleida, 2 vols., F. Camps Calmet editor, Tàrrega 1972-74
 • Lladonosa i Pujol, Josep: Sant Andreu de Barravés i la vila de Senet, dins “Actes del I col·loqui d’història del monaquisme català. Santes Creus 1966”, vol. I, pàgs. 141-147. 1977
 • Lladonosa i Pujol, Josep: Documents i notes del registre d’actes capitulars de la catedral de Lleida (1498-1512) sobre ornaments, draps imperials i orfebreria de la Seu antiga, “Ilerda” (Lleida1979), Institut d’Estudis Ilerdencs - Associació d’Amics de la Seu Vella, núm. 40, pàg. 227.
 • Lledós i Mir, Miquel: Historia de la antigua villa, hoy ciudad de Tremp, Tremp 1917 (reedició: Tremp 1977)
 • Llobet i Mas, Francesc: Indice general chronológico de escrituras recogidas de diferen-tes archivos de Espana, ms. 424, Biblioteca de Catalunya, Barcelonas.d
 • Llobet i Mas, Francesc:Indice chronológico de los pergamínos que existen en el archivo del real monasterio de Santa Maria de Meyà, ms. 560, Biblioteca de Catalunya, Barcelona 1785
 • López Novoa, S.: Historia de la ciudad de Barbastro y descripción geogràfico-histórica de su diòcesis, Barcelona 1861
 • Lorén, Santiago: Aragón, Ed. Destino, Barcelona 1977 (2a edició, 1978)
 • Lorenzo, J.: Exhumación del sarcófago romànico de San Ramón, “Arqueologia Aragonesa” (Saragossa 1990)
 • Lozoya, Marqués de: Historia del arte hispànico, (diversos vols.), Barcelona 1931-49
 • Lozoya, M. de - Claret Rubira, J.: Muebles de estilo espanol, Barcelona 1962
 • Lozoya Auge, Antonio: Origen, evolución y simbolismo de la pintura mural (I), “Memorias de la Real Acadèmia de Ciencias y Artés de Barcelona”, tercera època, núm. 849, vol. XLVII. 1986
 • Madoz, Pascual: Diccionario geogràfico-estadístico de Espana y sus posesio-nes de ultramar, 18 vols, Madrid 1845-50
 • Madurell, Josep M.: Las fargas pirenaicas. Notas para su historia, “Pirineos” (Barcelona 1952), núm. 25, pàgs. 545-558
 • Mainar, J.: El moble català, Barcelona. 1989 Vuit segles de moble català, Barcelona 1976
 • Marca, P. de: Marca Hispànica sive Urnes hispanicus, Baluze, París 1688, (reedició facsímil, ed. Base, Barcelona 1972)
 • Marette, Jacquelinne: Connaissance des primitifspar l’étude du bois du Xile au XVIe siècle, París 1961
 • Marquet de Vasselot, J. J.: Les crosses limousines du XIIIe siècle, París 1941
 • Martín Duque, Àngel: Colecciòn diplomàtica de Sant Victoriàn y Santa Maria de Obarra (1000-1219), tesi doctoral, Universidad de Zaragoza 1956
 • Martín Duque, Àngel: Graus: un senorío feudal aragonès en el siglo XII, “Hispània” (Madrid 1958), núm. 71
 • Martín Duque, Àngel: Colecciòn diplomàtica de Obarra (siglos XI-XIII), CSIC, Universidad de Navarra 1965
 • Martín i Ros, Rosa M.: L’ensemble liturgique de Saint Valère, “Bulletin du CIETA” (Lió 1987), núm. 65, pàg. 136
 • Martín i Ros, Rosa M.: Teixit dels lleons del Tern de Sant Valeri i teixit de les rosasses del Tern de Sant Valeri, dins La Seu Vella de Lleida. La catedral, els promotors, els artistes, segle Xlll a segle XV, pàgs. 36-39, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona 1991a
 • Martín i Ros, Rosa M.: Estudi del Tern de Sant Valeri, “Congrés de la Seu Vella de Lleida” (Lleida), Comitè Espanol de Historia del Arte - Universitat de Barcelona - Estudi General de Lleida, pàgs. 107-112, figs. 1-4. 1991b
 • Martín i Ros, Rosa M.: Terno de San Valero, dins Al-Andalus. Las artes islàmicas en Espana, The Metropolitan Museum of Art - Ediciones El Viso, Madrid 1992, pàgs. 332-333
 • Martín i Ros, Rosa M.: Les vètements litúrgiques de Saint Valère. Etude historique, “Bulletin du CIETA” (Lió 1995), núm. 73, pàgs. 63-78
 • Martín i Ros, Rosa M.: L’ensemble de Saint Valere et sa place parmi les textiles du Moyen Àge, dins Etudes de Textiles Medievales, París e.p
 • Martínez i Teixidó, Lydia: Les famílies nobles del Pallars en els segles XI i XII, Pagès editors, Lleida 1991
 • Martiniani-Reber, M.: Soievies sassànides, coptes et byzantines, París 1986
 • Maseres, A.: La col·lecció d’arquetes de Martí Estany, “Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona” (Barcelona 1937), vol. VII, pàgs. 357-367
 • Masó i Valentí, R.:Les pintures murals de Buada, “La Veu de Catalunya. Pàgina Artística” (Barcelona 1919), núm. 489. MAY, Florence Lewis
 • Masó i Valentí, R.: Silk Textiles of Spain, The Hispànic Society of America, Nova York 1957
 • Mayer, A.: El estilo romànico en Espana, Madrid 1931
 • Mayer, Christa Charlotte: Masterpieces of Western Textiles from The Art Institute of Chicago, The Art Institute of Chicago, Chicago 1969
 • Mesplé, Paul: Toulouse. Musée des Augustins. Les sculptures romanes, dins Inventaire des collections publiques françaises, vol. V, Ed. des Musées Nationaux, París 1961
 • Mestres Tibau, A.: Un manuscrito horaciano en Lérida, “Ilerda” (Lleida 1949), núm. 12, pàgs. 73-82
 • Michel, P. H.: L’iconographie de Cain et Abel, “Cahiers de Civilisation Médiévale” (Poitiers 1958), vol. I, pàgs. 194-199
 • Michel, P. H.: La fresque romane, París 1961
 • Millares Carlo, Agustín: Manuscritos visigóticos. Notas bibliogràficas, Barcelona. Millenum. Història i Art de l’Església Catalana, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1963, 1989
 • Mingorance i Ricart, Francesc Xavier: Juicio Final y castigos infernales: las pinturas murales de la iglesia de Santa Eulàlia de Barrio de Santa Maria (Palència), dins // Curso de Cultura Medieval. Alfons VIII y su època, Aguilar de Campoo, 1-6 de octubre de 1990, pàgs. 271-293, Centro de Estudiós del Romànico, Aguilar de Campoo 1992
 • Mingote Calderón, José Luis: El menologio de San Claudio de Olivares (Zamora), “Anuario del Instituto de Estudiós Zamoranos ‘Floriàn de Ocampo’” (Zamora 1984), Diputación Provincial de Zamora, pàgs. 83-97
 • Mingote Calderón, José Luis: El menologio de la catedral de Roda de Isàbena (Huesca). Su interpretación, “Seminario de Arte Aragonès” (Saragossa 1986), vol. XL. pàgs. 215-233
 • Miquel i Rosell, Francesc Xavier: vegeu Liber feudorum maior
 • Miret i Sans, Joaquim: Investigación històrica sobre el vizcondado de Castellbò. Con datos inéditos de los condes de Urgell y los vizcondes de Ager, Impremta “La Catalana” de J.Puigventós, Barcelona 1900
 • Miret i Sans, Joaquim: Les cases de templers y hospitalers en Catalunya. Aplech de noves y documents històrics, Impremta de la Casa de Caritat, Barcelona1910
 • Miret i Sans, Joaquim: La casa senyorial d’Erill, “Anuari de la Societat Catalana d’Heràldica” (Barcelona), núm. 1. Missió arqueològica-jurídica de l’Institut a la ratlla d’Aragó, “Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans” (Barcelona 1917), vol. I (1907), pàgs. 477-478
 • MNAC Art Romànic. El Museu Nacional d’Art de Catalunya i les col·leccions d’art romànic, s.d
 • Mogués Casanova, Enrique: Del ultimo certamen. Breve reseria histórico-artística del Museo Diocesano Ilerdense, “Esperanza. Revista mensual del Seminario Ilerdense” (Lleida 1919), 25 de juny, pàgs. 133-137
 • Moliné, Enric:Les relacions de les visites “ad limina Apostolorum” dels bisbes d’Urgell, 1587-1821, “Urgellia” (la Seu d’Urgell 1981 ), vol. IV. pàgs. 387-513
 • Moliné, Enric: Organitzacions eclesiàstiques autònomes al Pirineu durant l’Antic Règim: les valls d’Aneu, de Boi i d’Aran, “Urgellia” (la Seu d’Urgell 1983), vol.VI, pàgs. 401-452
 • Moner i de Siscar, Joaquim Manuel de: Historia del condado de Ribagorza, desde sus orígenes basta nuestros días, 5 vols, Fonts. 1884 Biblioteca de escritores ribagorzanos, Tip. Comas, Saragossa 1878-80
 • Monfari Sors, D.: Historia de los condes de Urgel, 2 vols. (CODOINIX-X), Barcelona 1853
 • Monreal Agustí, Lluís: El conventet. Colecciòn de escultura, Barcelona 1972
 • Monreal Tejada, Luis: Imaginería medieval en la colecciòn de escultura Ricard, Barcelona 1955
 • Monreal Tejada, Luis: La pintura en los grandes museos. 1. Museo de Arte de Cataluna, Ed. Planeta, Barcelona 1975
 • Monreal, Luis - Riquer, Martí de: Els castells medievals de Catalunya, 3 vols., ed. Ariel, Barcelona 1955-65
 • Moralejo, Serafín: Arts sumptuaries hispàniques aux environs de 1100, “Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1980), núm. 13, pàgs. 285-309
 • Moralejo, Serafín: La fachada de la sala capitular de La Daurade de Toulouse: datos iconogràficos para su reconstrucción, “Anuario de Estudiós Medievales” (Barcelona 1983), núm. XIII
 • Morer, A. - Font-Altaba, M.: Materials pictòrics medievals. Investigació de les pintures murals romàniques a Catalunya, “Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya” (Barcelona 1993), vol. I, núm. 1, pàgs. 71-115
 • Mundó, A. M.: Manuscrits i miniatures romànics a Barcelona, “Serra d’Or” (Barcelona 1961), núm. 10, pàg. 19
 • Neuss, W.: Die Maiestas Domini in der katalanischen und in der rheinis-chen Kunst desfrühen Mittelalters, “Miscel·lània Filològica dedicada a M. A. Griera” (Sant Cugat del Vallès - Barcelona 1960), vol. II. pàgs. 161-177
 • Nino, F.: Las mitras de Roda, “Archivo Espanol del Arte” (Madrid 1941), núm. 14, pàgs. 138-150
 • Nino, F.: Antiguos tejidos artísticos espanoles, Publicaciones de la Es-cuela de Artes y Oficiós Artísticos de Madrid, Madrid 1942
 • Noguera i Massa, Antoni: Les marededéus romàniques de les terres gironines, Artestudi Ed., col·l. “Art romànic”, núm. 5, Barcelona 1977
 • O’Callaghan, R.: Los códices de la catedral de Tortosa, Tortosa 1897
 • Ocón Alonso, Dulce: Los maestros de San Pedró el Viejo de Huesca: un ensayo aproximación a los procesos de creación artística en la escultura romànica, “El arte aragonès y sus relaciones con el Hispànico o Internacional. Actas del III Congreso de Arte Aragonès (Huesca), 19-21 de diciembre de 1983, sección II”, pàgs. 87-107, Diputación de Huesca, Osca 1985
 • Olivar. A. Les supervivències litúrgiques autòctones a Catalunya en els manuscrits dels segles XI-XII, “II Congrés Litúrgic de Montserrat” (Montserrat 1967) vol. III
 • Olivar, M.: Museo de Arte de Cataluna. Barcelona, Ed. Salvat, Pamplona 1964
 • Ordeig i Mata, Ramon: Inventari de les actes de consagració i dotació de les esglésies catalanes III. Anys 1000-1050, “Revista catalana de teologia” (Barcelona 1983), VIII, pàgs. 403-456
 • Ordeig i Mata, Ramon: Inventari de les actes de consagració i dotació de les esglésies catalanes IV. Anys 1051-1100, “Revista catalana de teologia” (Barcelona 1984), IX/1, pàgs. 117-182
 • Ordeig i Mata, Ramon: Inventari de les actes de consagració i dotació de les esglésies catalanes V. Anys 1101-1125, “Revista catalana de teologia” (Barcelona1988), XIII/2, pàgs. 387-430
 • Ordeig i Mata, Ramon: Les dotades de les esglésies de Catalunya, vol. I, Vic 1993-94
 • Otavsky, Karel: Mittelalterliche Textilien, Abegg Stiftung Riggisberg 1995
 • Oursel, Raymond: La pintura romànica, Ed. Encuentro, Madrid 1978
 • Pach i Bistuer, P.: Resena històrica de la antigua e ilustre ciudad (hoy villa) ribagorzana de Roda, Impremta Berdos y Feliu, Barcelona 1899
 • Pach i Bistuer, P.: El bisbat de Roda, “Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya” (Barcelona 1925), núms. 361-362, pàgs. 183-252
 • Pach i Buira, Antoni: Museo de Roda de Isàbena. Catàlogo, Barcelona 1974
 • Pàcht, O.: Pre-carolingian roots ofearly romanesque art, “Romanesque and Gothic Art. Studies in Western Art. Acts of the 20th International Congress of Art, Nova York 1961”, vol. I, Princeton 1963
 • Pàcht, O.: La miniatura medieval, Madrid 1987
 • Palol, Pere de: Arte hispànico de la època visigòtica, Ediciones Polígrafa, Barcelona 1968
 • Palol, Pere de - Hirmer, Max: Spanien. Kunst des frühen Mittelalters, Hirmer Verlag, Munic 1965
 • Partearroyo, Cristina
 • 1982 vegeu Bonet Correa, 1982
 • 1992 vegeu Diversos Autors, 1992
 • Pasqual, Jaume:Sacrae antiquitatis Cathaloniae antiquitatis monumenta, ms. 729, Biblioteca de Catalunya, Barcelona s.d.
 • Pasqual, Jaume: El antiguo obispado de Pallàs, sacado de la obscuridad y ti-nieblas en que estubo embuelto por muchos siglos, Impremta Gallifa, Tremp 1785
 • Pellicer de Osau, J.: Historia genealògica de la gran casa de Alagón, Madrid 1649
 • Pérez Carrasco, Francisco Javier: Una particularidad iconogràfica de un menologio romànico espanol. La figuración priàpica del mes de febrero en el calendario de Belena de Sorbe (Guadalajara), “Actas VIII Congreso Nacional de Historia del Arte. Comitè Espanol de Historia del Arte, Universidad de Extremadura, Dept. de Historia del Arte, Càceres, 3-6 de octubre de 1990”, vol. I, Editora Regional de Extremadura, Mérida 1992, pàgs. 103-107
 • Pérez de Urbel, Justo: Sancho el Mayor de Navarra, Madrid 1950
 • Pijoan, Josep: Les pintures murals catalanes, fase. III, Institut d’Estudis Catalans, vols. III-IV, Barcelona 1910
 • Pijoan, Josep: Les pintures murals catalanes, “Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans”, Barcelona 1911-12
 • Pijoan, J. - Gudiol i Ricart, J.: Les pintures murals romàniques de Catalunya, dins Monumenta Cataloniae, vol. IV, Ed. Alpha, Barcelona 1948
 • Pladevall i Font, Antoni: Els monestirs catalans, Ed. Destino, Barcelona 1978
 • Pleyan de Porta, J.: Àlbum històrich, pintoresch y monumental de Lleyda y sa província, Lleida 1878
 • Pons Sorolla y Arnau, F.: Proyecto de ordenación de la catedral de Roda de Isàbena, Di-rección General de Arquitectura, Ministerio de la Vivienda, Madrid 1962
 • Pons Sorolla y Arnau, F.: Informe sobre Obarra, Dirección General de Arquitectura, Ministerio de la Vivienda, Madrid 1973
 • Porcher, J.: Les manuscrits à peintures du VII au XII siècle, Bibliothèque Nationale, París 1954
 • Porcher, J.: Enluminures françaises du Midi, “La Revue Française”. 1959
 • Porter, Arthur Kingsley: Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads, Boston 1923
 • Porter, Arthur Kingsley: Spanish Romanesque Sculpture, Ed. Panthéon (The Pegasus Press), París-Florència 1928
 • Porter, Arthur Kingsley: La escultura romànica en Espana, vol. II, Barcelona 1929
 • Porter, Arthur Kingsley: The Tahull Virgin, “Notes. Fogg Art Museum”, vol. II, pàgs. 246-272. 1931
 • Porter, Arthur Kingsley: Una nota sobre la Verge de Taüll i el grup de talles del segle XII dels Pirineus catalans, “Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona” (Barcelona 1932), maig, vol. II, núm. 12, pàgs. 129-136
 • Post, Chandler Rathfon: A History of Spanish Painting, vols. I-III, Harvard University Press, Cambridge 1930 (Mss)
 • Prefiguració del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Lunwerg Editores i Olimpíada Cultural, Barcelona 1992
 • Puig i Cadafalch, Josep: Les iglesies romàniques ab cobertes de fusta de les valls de Bohi y Aran, “Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans” (Barcelona 1907), pàgs. 119-136
 • Puig i Cadafalch, Josep: Fogg Art Museum, de la Universitat de Harvard, Cambridge (Massachusetts), “Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans” (Barcelona 1921-26), vol. VII, pàgs. 207-208
 • Puig i Cadafalch, J. - Falguera, A. de - Goday, J.: L’arquitectura romànica a Catalunya, 3 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1909-18 (2a edició facsímil, IEC-Generalitat de Catalunya, Barcelona 1983)
 • Puig i Ferreté, Ignasi:El monestir de Santa Maria de Gerri (segles XII-XV). Col·lecció diplomàtica, tesi doctoral inèdita, Universitat Autònoma de Barcelona 1981
 • Puig i Ferreté, Ignasi: La vall de Senyiu i els comtats de Pallars i Ribagorça, “Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona” (Barcelona 1983-84), núm. 39, pàgs. 119-134
 • Puig i Ferreté, Ignasi: El cartoral de Santa Maria de Lavaix: el monestir durant els segles XI-XIII, Societat Cultural Urgel·litana, la Seu d’Urgell 1984
 • Puig i Ferreté, Ignasi: El monestir de Santa Maria de Gerri (segles XI-XV), 2 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1991
 • Puig, Ignasi - Duran, Montserrat: La crisi demogràfica de la baixa Edat Mitjana i el règim senyorial en el Pirineu català: la baronia d’Erill el 1393, “Urgellia” (la Seu d’Urgell 1983), vol.VI, pàgs. 387-400
 • Puigoriol, Albert-Puigoriol, Jacqueline: Del Pont de Suert a la vall de Boi, Impremta Soler, Esplugues de Llobregat 1971
 • Pujol i Tubau, Pere: De paleografia visigòtica a Catalunya: el Còdex de l’Apocalipsi de Beatus de la Catedral d’Urgell, “Butlletí de la Biblioteca de Catalunya” (Barcelona 1917), vol. IV, pàgs. 16-27
 • Pulchra. Museu Diocesà de Lleida. Catàleg, Generalitat de Catalunya Departament de Cultura, Lleida 1993
 • Rachou, Henri: Pierres romanes. Musée des Augustines de Toulouse, Ed. Privat - Didier, París 1934
 • Rafel i Fontanals, Núria: Excavacions a l’església de Sant Pere de Bellver d’Ossó (Ossó de Sió, l’Urgell), dins Excavacions arqueològiques d’urgència a les comarques de Lleida, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1989, pàgs. 171-180
 • Ravina Martín, Manuel: Documentos de Pallars en el Archivo Ducal de Medinaceli (Sevilla), dins Miscelánea de Estudios dedicados al profesor Antonio Marín Ocete, II, Universidad de Granada, pàgs. 911-920, 1974
 • Reglà, Joan: Francia, la Corona de Aragón y la frontera pirenaica. La lucha por el Valle de A ran, Madrid 1951
 • Revilla, Federico: Diccionario de iconografia, Ed. Càtedra, Madrid 1990
 • Richert, Gertrud: La pintura medieval en Espana. Pinturas murales, tablas ca-talanas, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1926
 • Richert, Gertrud: La iconografia del Crist i de la Verge en les pintures murals romàniques del Museu d’Art de Catalunya, “Butlletí’ dels Museus d’Art de Catalunya” (Barcelona 1937), vol. VII, núm. 68, pàgs. 1-11
 • Ríos, Teodoro: El monasterio de Santa Maria de Obarra, “Arquitectura” (Madrid 1927)
 • Riu i Riu, Manuel: Las comunidades religiosas del antiguo obispado de Urgel (siglos VIII-XVI), 3 vols., tesi doctoral inèdita, Universitat de Barcelona, Barcelona 1961
 • Riu i Riu, Manuel: El monasterio de Santa Maria de Lavaix, dins Homenaje a fray Justo Pérez de Urbel, Silos 1976, vol. 2, pàgs. 455-483
 • Riu i Riu, Manuel: El monasterio de Santa Maria de Alaón y su patrimonio en el siglo IX, dins Homenaje a J.M” Lacarra. Estudiós Medievales, vol. 1, Saragossa 1977, pàgs. 64-85
 • Riu i Riu, Manuel: Les rendes dels monestirs i de les canòniques del bisbat d’Urgell ala fi del segle XIII, “Urgellia” (la Seu d’Urgell 1978), vol. I, pàgs. 267-290
 • Riu i Riu, Manuel: La canònica de Santa Maria de Solsona. Precedents medievals d’un bisbat modern, “Urgellia” (la Seu d’Urgell 1979), vol. II, pàgs. 211-256
 • Riu i Riu, Manuel: Desarrollo y afianzamiento del patrimonio monàstico de Santa Maria de Alaón en el siglo X, “Príncipe de Viana” (Pamplona 1986), núm. 47, pàgs. 635-649
 • Riu i Riu, Manuel: Un possible document inèdit del segle X, referent al monestir d’Alaó i la seva quadra del Pla de Tor, “Urgellia” (la Seu d’Urgell 1988-89), vol. IX, pàgs. 313-321
 • Rius i Serra, Josep:Rationes decimarum Hispaniae (1279-1280), vol. I, CSIC, Barcelona 1946
 • Rius i Serra, Josep: Bendiciones episcopales en un manuscrito de Roda, “Hispània Sacra” (Madrid 1967), vol. X, núm. 19, pàgs. 161-210
 • Rocafort, Ceferí:Geografia general de Catalunya. Província de Lleyda, dirigida per F.Carreras i Candi, Albert Martín ed., Barcelona s.d
 • Rocafort, Ceferí: Excursions pel Pirineu i el Pla de Lleida. Escrits, Pagès Editors. Roda aplaude la devolución de la talla robada en 1979, “Heraldo de Huesca” (Osca 1991), 19 de maig de 1995, pàg. 8
 • Rodríguez, J.I.-Gonzàlez, J.R.: Troballes d’uns monuments megalítics a l’Alta Ribagorça, dins “IV Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Octubre de 1980”, Institut d’Estudis Ceretans, Puigcerdà 1982, pàgs. 137-139
 • El Romànico, dins El gran arte en la pintura, vol. I, pàgs. 97-144, Ed. Salvat, Barcelona
 • Romero Tallafigo, Manuel: El senorío catalàn de los Entenza a la luz de la documentación existente en el archivo ducal de Medinaceli (Sevilla). Anos 1173-1324, “Historia, instituciones, documentos” (Sevilla 1977), núm. IV, pàgs. 515-582
 • Ros Marwin, C.: Un relicario esmaltado en Roda de Isàbena, “Jerónimo Zuri-ta” (Saragossa 1933), núm. 2, pàgs. 473-479
 • Rotger i Sintes, Pere: El romànic de Catalunya, Sèrie XXIII, Librería Quera, Divulgació Científica i Cultural, Barcelona 1971
 • Rubio García, L.: Estudio histórico-lingüístico del condado de Ribagorza, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida 1960
 • Rubio García, L.:1 Problemas y cuestiones de la sede de Roda hasta su traslado a Lérida, “Ilerda” (Lleida 960-62), núm. 24, pàgs. 82-128 i núms. 25-26, pàgs. 42-70
 • Sacs, J.: Les collections Plandiura, “L’Amour de l’art”, núm. 7, pàgs. 221-240. 1926
 • Salón de Arte Antiguo Leridano, Imprenta Provincial, Lleida, 1941
 • Sampere i Miquel, S.: Los orígenes del condado de Pallars y su historiador Fr. Francisco Llobet y Mas, “Revista de archivos”, vol. X. 1904
 • Sanahuja, Pere: Historia de la villa de Ager, ed. Seràfica, Barcelona 1961
 • Sànchez Cantón, F.J.: Restauración de la excatedral de Roda de Isàbena, “Boletín de la Real Acadèmia de la Historia” (Madrid 1942), núm. 111
 • Sànchez Casabón, Ana-Isabel: Alfonso II rey de Aragón, CSIC, Saragossa 1995
 • Sangiorgi, Giorgio: Oro textile e saggio tecnico-analitico, dins Contributi alio stu-dio dell’Arte Tessile s.d
 • San Vicente, A.: Dos registros de tributaciones y fogajes correspondientes a las Cortes de los anos 1542 y 1547, CSIC, Saragossa 1980
 • Sarrate i Forga, Josep: La provincià de Lérida, extremo sur-occidental de expansión del arte lombardo, Lleida 1973
 • Sarrate i Forga, Josep: Inventario de recursos turísticos de especial interès 1974
 • Scales, Peter C.: La red militar en el Tagr al-a’la en los siglos X y XI. Anàlisis e indice topogràfico, “Boletín de Arqueologia Medieval” (Madrid 1990), núm. 4, pàgs. 7-134
 • Schàlicke, Bernd: Die Ikonographie der monumentalen Kreuzabnahmegruppen des Mittelalters in Spanien, Berlín 1975
 • Schmedding, B.: Mitlelalterliche Textilien in Kirschen und lòstern der Schweiz, Berna 1978
 • Schmitz, H.: Historia del mueble, Barcelona 1927
 • Shepherd, Doroth: The Hispano-islamic Silks in the Cooper Union Collection, dins Chronicle ofthe Museum for the Arts of Decoration ofthe Cooper Union, vol. I, núm. 10, pàgs. 379-381, Nova York 1943
 • Schrade, H.: La peinture romane, Brussel·les 1966
 • Sené, A.: Le tympan à chrisme des Pyrénées, “Actes du 96e Congrés National des Sociétés Savantes”, Tolosa de Llenguadoc 1971
 • Serrano y Sanz, Manuel: Noticias y documentos históricos del condado de Ribagorza hasta la muerte de Sancho Garcés (ano 1035), Madrid 1912
 • Serrano y Sanz, Manuel: Documentos ribagorzanos de tiempos de los reyes franceses Lotario y Roberto, “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos” (Madrid 1920), vol. XLI, pàgs. 449-461
 • Signos. Arte y cultura en el Alto Aragón Medieval, Gobierno de Aragón - Diputación de Huesca, Osca 1994 (2a ed.)
 • Simón Pontero, A.: Breve relación de la fundación, donaciónes, privilegios y anti-güedades del real monasterio de Ntra. Sefiora de Alaón, còdex, núm. 788, Archivo Histórico Nacional, Madrid 1753
 • Soldevila Faro, José: Aragón en el Museo Diocesano de Lérida, “Aragón. Revista del Sindicato de Iniciativa y Propaganda”, núm. 89, pàgs. 27-.1933
 • Sureda i Pons, Joan: La pintura romànica en Cataluna, Alianza Editorial, col·l. “Alianza Forma”, núm. 17, Madrid 1981
 • Sureda i Pons, Joan: Pintura mural romànica. Recientes descubrimientos en Cataluna, “Goya”, núm. 183, pàg. 133, 1984
 • Sureda i Pons, Joan: La pintura romànica en Espana (Aragón, Navarra, Castilla-León y Galícia), Alianza Editorial, Madrid 1985
 • Tarracó, Emília: Anònim. Frontal dedicat a Sant Hilari de Poitiers, dins Restauracions. Art medieval de les terres de Lleida (s. Xl-XV), Institut d’Estudis Ilerdencs, pàgs. 21-24, núm. 4, Lleida 1981
 • Terrado i Pablo, Xavier: Toponímia de Betesa, “Signe” (Lleida 1992), Institut d’Estudis Ilerdencs
 • Thérel, M. L.: La “femme à la coupe” dans les images inspirées de l’Apocalypse, “Actes du Congrés National des Sociétés Savantes”, Tolosa de Llenguadoc. 1984 Le triomphe de la Vierge-Eglise, París. Thesaurus/estudis. L’art als bisbats de Catalunya 1000-1800, Fundació Caixa de Pensions, Barcelona 1971
 • Thoby, P.: Le Crucifix, des origines au concile de Trentè, Nantes 1959
 • Tierra nuestra. Arte y fe en el valle de Benasque, catàleg de l’exposició, Bisbat de Barbastre, Benasc 1994
 • Tisné, Pierre - Tisné, Laurent (dir.): Guide artistique de l’Espagne, Éditions Pierre Tisné - Librairie A. Hatier, París 1967
 • Torralba, Federico B.: Guia artística de Aragón, Institución “Fernando el Católico”, Saragossa 1960
 • Torralba, Federico B.: Aragón, col·l. “Tierras de España”, Publicaciones de la Fundación Juan March - Ed. Noguer, Madrid - Barcelona 1977
 • Torres Balbàs, L.: La escultura romànica aragonesa y el crismón de los tímpanos de las iglesias de la región pirenaica, “Archivo Español de Arte y Arqueologia” (Madrid 1926), pàgs. 287-290
 • Torres Balbàs, L.: Arte califal. En la España musulmana hasta la caída del Califato de Córdoba (711-1031 d.J.), dins Historia de Espana (dir. per R. Menéndez Pidal), vol. 5, Madrid1957
 • Trens, Manuel: Maria. Iconografia de la Virgen en el arte espanol, Ed. Plus Ultra, Madrid 1946
 • Traggia, Joaquín: Colecciòn, Biblioteca de la Real Acadèmia de la Historia, Madrid 1788, vols. 5, 8, 9 i 12
 • Traggia, Joaquín: Discurso histórico sobre el origen y sucesión del reyno pire-naico hasta don Sancho el Mayor, “Memorias de la Real Acadèmia de la Historia” (Madrid 1799), núm. IV, (1805), 84 pàgs
 • Tremosa i Palau, R.: El poble i el treball a l’Alta Ribagorça (s. XVIII-XX), tesi doctoral, Universitat de Barcelona, Barcelona 1987, 3 vols
 • Turmo, I.: Bordados y bordadores sevillanos, Sevilla 1955
 • Ubieto Arteta, Agustín: Aproximación al estudio del nacimiento de la nobleza aragonesa (s. XI y XII): aspectos genealógicos, ed. Anubar, València 1972
 • Ubieto Arteta, Antonio: Los relicarios de Loarre, “Estudiós de Edad Media de la Corona de Aragón” (Saragossa 1948), vol. III
 • Ubieto Arteta, Antonio: Colecciòn diplomàtica de Pedró I de Aragón y Navarra, CSIC, Saragossa 1951
 • Ubieto Arteta, Antonio: El origen ilerdense de la sede de Roda-Barbastro, “Ilerda” (Lleida 1956-57), núms. 20-21
 • Ubieto Arteta, Antonio: El cartulario de Santa Cruz de la Serós, València 1960
 • Ubieto Arteta, Antonio: El cartulario de San Juan de la Pena, 2 vols., València 1963
 • Ubieto Arteta, Antonio: Notas sobre el valle de Benasque: su economia ganadera medieval, “Saitibi”, núm. 13. pàgs. 33-62. 1964
 • Ubieto Arteta, Antonio: Documentos del monasterio de Obarra (Huesca) anteriores al ano 1000, Saragossa 1989
 • Vallès i Pujals, J.: La cuenca del Ribagorzana, Enher, Barcelona 1949
 • Valls i Taberner, Ferran: Genealogies dels temps romànics. La família d’Erill en el segle XII, “La Revista” (Barcelona 1918), núm. 61, pàgs. 310-311
 • Valls i Taberner, Ferran: Las genealogías de Roda o de Meyà, discurs llegit a la Reial Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona 1920
 • Valls i Taberner, Ferran: Una antiga relació històrica ribagorçana, “Estudis Universitaris Catalans” (Barcelona 1927), núm. 12
 • Valls i Taberner, Ferran: Els comtats de Pallars i Ribagorça a partir del segle XI, dins Obras selectas, vol. IV, CSIC, Barcelona 1961, pàgs. 125-205 (la edició: 1915-17)
 • Vega, J. de la: Els camins històrics del sector occidental de Catalunya dins “Hannibal Pyrenaeum transgreditur. V Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà”, Institut d’Estudis Ceretans, Puigcerdà 1984, pàgs. 89-132
 • Vergós, Joan: La catedral vella de Lleida, Ed. Barcino, Barcelona 1928
 • Verrié, Francesc-Pau
 • 1957 L’art romànic. Les arts decoratives, dins L’art català (dir. per J. Folch i Torres), vol. I, Barcelona
 • Vezin, G.: L’adoration et le cycle des Mages dans l’art chrétien primitif París 1959
 • Vidal i Jansa, Mercè: Teoria i crítica en el Noucentisme. Joaquim Folch i Torres, “Memòries de la Secció Històrico-arqueològica” (Barcelona 1991), Institut d’Estudis Catalans, pàg. 228 i segs
 • Villanueva i Astengo, Jaume: Viage literario a las iglesias de Espana, vol. IX, Madrid. 1850 Viage literario a las iglesias de Espana, vols. X i XI, Madrid 1821
 • Villanueva i Astengo, Jaume: Viage literario a las iglesias de Espana, vols. XV i XVII, Madrid 1851
 • Villanueva i Astengo, Jaume: Memorias cronológicas de los condes de Urgel, manuscrit editat per C. Cortés i E. Corredera, Balaguer 1982
 • Viollet-Le Duc, E.: Dictionnaire raisonnée du mobilier française de l’époque ca-rolingienne à la Rennaissance, part I, París 1872
 • Voràgine, Santiago de la: La Leyenda Dorada, 2 vols., Alianza Editorial, col·l. “Alianza Forma”, núms. 29 i 30, Madrid 1982
 • Webster, James Carson: The Labors ofthe Months in Antique and Mediaeval Art to the End of the Twelfth Century, Princeton University Press, Princeton 1938
 • Weibel, A:1952 Two thousand years of textiles, Nova York
 • Wettstein, Janinne: La fresque romane. Italie-France-Espagne, Ginebra 1971
 • Wettstein, Janinne: La fresque romane. La route de Saint-Jacques, de Tours à Léon, París 1978
 • Whitehill, W.M.: L’art romànic a Catalunya. Segle XI, Edicions 62, Barcelona 1973
 • Wiet, G.: L’expositionpersane de 1931, El Caire 1933
 • Xarrié i Rovira, J. M.: Quelques problemes concernant les peintures déposées du mur, ainsi que celles conservées in situ, en Catalunya, “La dépose des peintures murales. Actes du 4ème séminaire intemational d’art mural”, Saint Savin, pàg. 40. 1993
 • Yarza Luaces, Joaquín: Iconografia de la Cruciftxión en la miniatura espanola. Siglos X al XII, “Archivo Espanol de Arte” (Madrid 1974), núm. XLVII
 • Yarza Luaces, Joaquín: Arte y arquitectura en Espana. 500-1250, Ed. Càtedra, Madrid 1979 (2a edició 1985)
 • Yarza Luaces, Joaquín: La Edad Media, dins Historia del arte hispànico, vol. II, Ed. Alhambra, Madrid 1980 (2a edició 1982)
 • Yarza Luaces, Joaquín: La peregrinación a Santiago y la pintura y miniatura romànicas, “Compostellanum” (Santiago de Compostel·la 1985), vol. XXX, núms. 3-4
 • Yarza Luaces, Joaquín: Formas artísticas de lo imaginario, Ed. Anthropos, col·l. “Palabra plàstica”, núm. 9, Barcelona. 1990 La miniatura romànica en España. Estado de la cuestión, “Anuario del Departamento de Historia y Teoria del Arte”, vol. II. 1987
 • Yarza Luaces, Joaquín: La pintura española medieval: desde la cultura visigoda hasta finales del romànico, dins La pintura europea: la pintura espanola, vol. I, Ed. Electa, Madrid 1995
 • Yela Utrilla, J.F.: Documentos reales del antiguo archivo de Roda anteriores al siglo XII, “Memorias de la Facultad de Filosofia y Letras” (Saragossa 1918), pàgs. 327-355
 • Yela Utrilla, J.F.: El Cartulario de Roda, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida 1932
 • Zamora, Francisco de: Diario de los viajes hechos en Cataluna, ed. Curial, Barcelona 1973
 • Zurita, Jerónimo: Anales de la Corona de Aragón, Saragossa 1585