El marc històric del romànic de la Ribagorça. Precedents

La prehistòria

Dolmen del Forno o Cabaneta del Forno, a Cornudella de Valira.

ECSA - J. Boix

El territori ribagorçà és un dels menys investigats pel que fa a l’àmbit prehistòric. El testimoni d’hàbitat humà més antic data d’uns cent mil anys enrere i se situa a l’estació a l’aire lliure de Castelló del Pla, on s’han localitzat vestigis d’indústries mosterianes corresponents al paleolític mitjà. Altres empremtes menys estudiades són les troballes de materials lítics en diferents indrets de la comarca: Benavarri, Olvena, Cornudella de Valira, Vilaller i Viu de Llevata. El...