Castell de l’Esquèrda

Aquest castell, avui desaparegut, era situat en un petit promontori rocallós al sector nord-oest del poble de l’Esquèrda, al lloc conegut com lo Castèl en el cadastre del segle XIX. En l’actualitat sols un vestigi de mur podria atribuir-se-li. Aquesta fortificació era situada a la perifèria del primitiu nucli del vilatge. No es disposa de dades documentals sobre aquest castell.