Castell del Pinell de Brai

Aquest castell, ara desaparegut, era situat segurament al capdamunt del nucli originari de la vila del Pinell. El seu origen és andalusí. És esmentat per primera vegada el 1153 en el document de donació del castell de Miravet als templers, en què el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV també donà a l’orde el castell del Pinell, a més d’altres fortaleses properes. El Pinell esdevingué part de la comanda de Miravet i seguí les seves vicissituds. En la carta de poblament del castell, la vila i el terme del Pinell atorgada el 1207, Bernat de les Gunyoles, comanador de Ribera, es reservà la potestat del castell i de la dominicatura. Al segle XVIII el Pinell constituí comanda pròpia juntament amb Corbera.