Sant Llorenç del Pinell de Brai

El lloc del Pinell és esmentat per primera vegada el 1153 en el document de donació del castell de Miravet als templers; des d’aleshores restà subjectat a la comanda templera de Miravet. La repoblació de l’indret fou un xic més tardana. El 1198 el preceptor de Miravet concedí una carta de poblament i franquesa al Pinell. Aquest intent de repoblació, però, no prosperà i uns anys després, el 1207, el preceptor de Ribera, Bernat de les Gunyoles, expengué una nova carta de població. L’església parroquial, dedicada a sant Llorenç, surt esmentada en les dècimes papals dels anys 1279 i 1280. El bisbe Francesc de Paolac visità la parròquia del Pinell l’any 1314, quan n’era rector Antoni Pont. L’actual edifici és d’estil barroc i neoclàssic. Fou construït en un lloc elevat, amb accés per dues altes escalinates; la porta de l’església és ornamentada amb pilastres i una fornícula al capdamunt.