EI marc geogràfic del romànic del Camp de Tarragona

Presentació geogràfica

Mapa de les comarques del Tarragonès, Baix Camp i Alt Camp, amb les divisions de municipis, i les principals vies de comunicació.

El Camp de Tarragona és una unitat física i històrica que presenta una superfície total de 1 567,6 km2. La seva forma recorda un triangle escalé limitat, per les bandes nord i oest, per tot un seguit de relleus muntanyosos, i per la banda sud-est, pel mar.

Dins aquest amfiteatre de muntanyes s’obre la plana, el Camp pròpiament dit. El cert és que aquesta realitat física no té un contrapunt en l’àmbit humà...