L’art romànic al Camp de Tarragona

L’arquitectura civil i militar i l’arqueologia

Mapa dels castells i les edificacions militars del Camp de Tarragona anteriors al 1300.

J. Salvadó

Per a entendre l’organització del territori i les característiques de les fortificacions i fins i tot dels pobles al Camp de Tarragona hem de tenir ben present dos aspectes. Un d’ells és la importància de la ciutat de Tarragona, en certa manera símbol del passat romà; tanmateix, aquesta importància varià molt al llarg de l’edat mitjana, des del final del món romà fins a l’època gòtica. L’altre aspecte, tan notable o més, és el fet...