El marc històric del romànic del Camp de Tarragona

Els precedents antics: de la prehistòria a la fi del món romà

Algunes troballes arqueològiques fetes sobretot al sector de l’Alt Camp, a la cova del Pont de Gor i a la balma de Picamoixons, del terme de Valls, donen testimoni del poblament al Camp de Tarragona des d’abans del 9000 aC, o època paleolítica. En l’etapa següent, o neolítica (del 9000 al 3000 aC), es constata la continuació del poblament al sector; és el moment en què la població deixa la vida nòmada per cercar un lloc més estable d’hàbitat, gràcies a la introducció de l’agricultura i de la ramaderia, segons ho confirmen...