El marc geogràfic de l’Alt Urgell

Presentació geogràfica

Mapa de la comarca de l’Alt Urgell amb les divisions de municipis i les principals vies de Comunicació.

La comarca de l’Urgellet o de l’Alt Urgell comprèn, geogràficament i econòmicament parlant, quatre zones ben diferenciades: la part alta, poc poblada, típicament muntanyenca, que correspon a la zona del Pirineu axial; la zona intermèdia o depressió, la més poblada i que s’estén a banda i banda del cursos fluvials; els relleus pre-pirinencs, amb els estrets congostos on l’assentament humà és minso a causa de la pobresa de la zona i, finalment, la...