Bibliografia general referent al romànic de l’Alt Urgell

  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’. Els diplomes carolingis a Catalunya. Catalunya Carolíngia, vol. II, primera part, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona-Ginebra 1926–50 .
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: La batalla del adopcionismo en la desintegración de la Iglesia visigoda, Discurs llegit en l’acte de recuperació pública de Ramon d’Abadal de la RABLB el 18 de desembre de 1949, Barcelona 1949.
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els diplomes carolingis a Catalunya. Catalunya Carolíngia, vol. II, segona part, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona-Ginebra 1952.
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els...