El marc històric de l’Alt Urgell

Prehistòria i protohistòria de la comarca

La remota presència de l’home a la comarca és testimoniejada per nombrosos sepulcres megalítics, com aquest de la Cabana del Moro de Bescaran.

ECSA - Rambol

Aquesta comarca, com la resta de les d’alta muntanya, ha estat mancada d’una investigació exhaustiva i continuada que, en definitiva, impedeix de poder donar una seqüència, no tan sols en l’àmbit prehistòric, sinó fins i tot per als períodes propers al canvi d’era.

Els testimonis més antics que hom té de la presència de l’home pertanyen a la cultura mosteriana, al paleolític...