El marc geogràfic del romànic de la Cerdanya

Presentació geogràfica

Vista aèria de l’extrem de llevant de l’Alta Cerdanya, amb les carreteres que conflueixen al coll de la Perxa.

ECSA - F. Tellosa

La Cerdanya, comarca natural per excel·lència, és una unitat territorial que ha estat afectada per diferents divisions administratives i polítiques al llarg de la seva història. En primer lloc, el Tractat dels Pirineus, signat l’any 1659, que va repartir les terres cerdanes entre França i l’estat espanyol, i en segon lloc, la divisió provincial espanyola de l’any 1833 —actualment encara en vigència— que va adscriure uns...