El marc històric del romànic de la Cerdanya

Prehistòria i protohistòria

Probablement l’home ja ocupava la comarca de la Cerdanya durant la primera fase del neolític o neolític antic (entre els anys 6000 i 5000 aC), car està demostrada la presència de ceràmica cardial o montserratina, típica del neolític antic, a les comarques veïnes del Solsonès, l’Alt Urgell i Andorra; a l’Alt Vallespir s’ha trobat ceràmica de transició entre el neolític antic i el neolític mitjà. Del final del neolític antic, a l’entorn del 4000 aC, s’han trobat a la comarca diversos jaciments, ja sigui a l’aire lliure, com a Sant Feliu de Llo (Llo), al Pla del Bac...