L’art romànic a la Cerdanya

L’arquitectura civil i militar i l’arqueologia

Mapa dels castells i les edificacions militars de la Cerdanya anteriors al 1300.

M. Ll. Ramos

La Cerdanya és un espai molt unitari, que té com a centre un extens altiplà. Aquesta característica del relleu repercutí en la forma com s’organitzà en època medieval. No oblidem pas, això no obstant, que l’espai cerdà, en alguns moments, va anar més enllà de l’altiplà i dels seus vessants i s’estengué almenys per part de l’actual Ripollès i per part de l’alt Berguedà; si més no, aquests eren els límits del comtat cerdà en època...