El marc geogràfic del romànic de la Selva

Presentació geogràfica

Mapa de la comarca de la Selva amb les divisions de municipis i les principals vies de comunicació.

La comarca de la Selva, de 1 006,24 km2, limita a tramuntana amb les comarques de la Garrotxa i el Gironès; a llevant, amb la comarca del Baix Empordà i el mar; a migjorn, amb les comarques del Maresme i el Vallès Oriental i, a ponent, amb la comarca d’Osona i, més concretament, amb els sectors de Collsacabra i les Guilleries, part de les quals també s’integra dins la comarca de la Selva. Amb aquesta superfície, un 3,14% del total del territori català, la...